Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'encofrador/a és un/a professional qualificat/da que s'ocupa de l'execució de les diferents tasques necessàries per a l'elaboració, muntatge i desmuntatge d'encofrats metàl·lics o de fusta, per tal d'emmotllar el formigó en la construcció dels elements estructurals dels edificis amb formigó armat.

A la segona meitat del segle XIX, amb l'arribada del formigó armat a les obres de construcció, apareix la figura de l'encofrador/a com a oficial especialista en la construcció i muntatge d'aquests motlles, inicialment com a fuster/a especialitzat/da en l'execució d'encofrats amb fusta i, més recentment, com a muntador/a de planxes metàl·liques modulars per a encofrats.

El desenvolupament de les tècniques constructives, dels materials i mitjans disponibles i de la complexitat de les edificacions, ha anat comportant un increment de l'especialització requerida als professionals de la construcció, sent en l'actualitat molt utilitzats en les construccions els elements estructurals de formigó armat, l'execució dels quals requereix d'encofradors adequadament qualificats.

Tasques

  • Estudia prèviament, sobre projecte o documentació gràfica, l'element d'obra a encofrar.
  • Prepara la zona de treball i organitza l'entorn, determinant i adequant els materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual i col·lectiva necessaris.
  • Replanteja els elements a encofrar, mesurant i localitzant cotes, traçant línies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals...), anivellant i aplomant, col·locant mires i cordills.
  • Prepara els pannells i mòduls de fusta o metàl·lics, aplicant el líquid desencofrant.
  • Realitza l'apuntalament previ a l'encofrat.
  • Disposa les bigues i carrils de suport i travat.
  • Munta i encaixa les peces de motlle i col·loca reforços.
  • Executa el desapuntalament i el desencofrat dels elements executats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE