Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Professional que participa en les etapes de disseny i posada en marxa d'instal·lacions elèctriques. La seva tasca comprèn aspectes tècnics i d'infraestructura que permetran garantir una correcta execució de l'obra en les condicions previstes. És l'encarregat/ada de resoldre tot allò que concerneix a la instal·lació i futur funcionament de la infraestructura, des de la descripció del procés, passant pel disseny, l'adquisició dels equips necessaris, l'execució de l'obra i finalment la posada en servei de les instal·lacions. És un perfil de caràcter tècnic que requereix d'un intens treball en equip amb altres departaments i molt sovint precisa de dirigir un equip humà multidisciplinar.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil són:
 • Defineix la planificació del projecte. Haurà d'organitzar i dimensionar l'equip de treball, assignar responsabilitats i tasques a cada membre, quantificar fites, càrregues i hores de feina, etc.
 • Participa en la fase de disseny d'instal·lacions elèctriques per a projectes de tipus residencial, terciari, sanitari, i d'altres àmbits en funció de l'especialització de l'empresa. Dins aquesta tasca serà responsable de:
  • Desenvolupar la fase d'enginyeria de detall. Posteriorment a la fase de definició del projecte, procedeix a la fase d'implantació establint els plànols i documentació definitius (diagrames unifilars, implantació d'equips, plànols de recorreguts, plànols de distribució de força, etc).
  • Realitzar els càlculs (flux de càrregues, dimensionament d'equips, estudis d'arrencada de motors, etc.), presentar memòries definitives, plecs de condicions, pressupostos i documentació necessària per al lliurament del projecte.
 • Gestiona la compra d'equips i material elèctric.
 • Quan sigui procedent, realitzarà la gestió dels projectes de legalització de les instal·lacions dissenyades.
 • Proporciona assistència tècnica a obra o direcció dels projectes en curs.
 • Coordina i gestiona petits equips de treballadors (entre 1 i 10 persones).
 • Puntualment pot ser requerit per a realitzar formació al seu equip de treball o a altres membres implicats en el projecte.
 • Proporciona suport en la posada en marxa de les instal·lacions junt amb el responsable corresponent.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE