Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes de climatització; Instal·lador/a de climatització; Instal·lador/a d'aire condicionat; Operari/ària d'instal·lació i manteniment de xarxes de climatització.

Descripció

Aquest/a professional està especialitzat/da en l'execució dels diferents treballs que requereixen el muntatge, el manteniment i la conservació dels sistemes de climatització dels edificis per a usos domèstics i industrials, tant d'aparells convectors d'aire com d'equips de radiació.

La tecnologia actual, basada en les propietats de compressió i expansió dels gasos liquables, permet la producció de fred i de calor per a la climatització dels edificis mitjançant equips amb bombes de calor, a banda de regular la humitat ambiental i la velocitat de l'aire interior.

La capacitat d'aquests equips per a millorar el confort tèrmic dels edificis ha anat disparant la seva instal·lació en edificis d'habitatges, oficines, fàbriques, magatzems, etc. propiciant la constitució com a tal de l'ocupació d'instal·lador de sistemes de climatització.

Tasques

 • Estudia prèviament la zona o àmbit de treball, organitzant i planificant el procés i la mecànica dels treballs.
 • Interpreta els plànols i esquemes de les instal·lacions de climatització.
 • Realitza el despeçament dels elements a instal·lar.
 • Realitza mesuraments de material sobre plànols i a peu d'obra.
 • Selecciona els materials i els equips bàsics.
 • Emplaça i munta les unitats de climatització (condensadores i evaporadores), les bombes de calor i els elements de difusió de calor/fred.
 • Traça i munta la xarxa de climatització, acoblant els accessoris de la instal·lació.
 • Munta aixetes, vàlvules, línies d'interconnexió frigorífica i elèctrica, aparells controladors, automatismes per a la regulació de la temperatura, interconnexions per a determinades maniobres i desguassos de condensació.
 • Verifica les instal·lacions i realitza proves d'estanquititat.
 • Efectua la posada en marxa de les xarxes.
 • Realitza treballs de manteniment, conservació i reparació de xarxes i equips de climatització.
 • Munta i desmunta bastides.
 • Manté les eines, maquinària i equips de treball.
 • Manipula els elements, eines, materials, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessàries per a l'execució dels treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE