Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cerrajero/a; herrero/a; Metalista; Obrador/a de cerrajero/a.

Descripció

Cal fer esment que sembla no estar massa ben definida la frontera entre les diferents ocupacions i especialitats que treballen el ferro, l'acer i d'altres metalls utilitzats en obres de construcció, havent-se adoptat com a denominació principal la de Serraller, tot i que alguns dels treballs als que es fa referència a la present fitxa també solen ser executats per professionals d'alguna altra de les diverses ocupacions relacionades amb aquest àmbit.

Els metalls, sobretot el ferro, més tard l'acer i més recentment els aliatges, són materials sempre presents en diferents elements dels edificis, des de panys i picaportes, fins a elements estructurals diversos en perfils laminats, passant per tancaments, baranes, reixes, etc.

La present fitxa pretén descriure les característiques bàsiques de les tasques que desenvolupen els professionals que executen els treballs amb aquests metalls a les obres de construcció i rehabilitació o reforma, com tancaments practicables, panys, claus, cadenats, forrellats, picaportes, frontisses, escales, reixes o baranes, entre d'altres.

Tasques

 • Estudia prèviament la zona o àmbit de treball, organitzant i planificant el procés i la mecànica dels treballs a realitzar, tant al taller com a l'obra.
 • Organitza els espais de treball, maniobra, emmagatzematge, càrrega i accés a l'àmbit de treball.
 • Interpreta els plànols i esquemes dels elements a executar.
 • Realitza amidaments de materials, sobre plànol o a peu d'obra.
 • Demana, carrega, descarrega, comprova i prepara el material necessari.
 • Replanteja els elements a executar.
 • Confecciona plantilles.
 • Realitza la mecanització de les diferents peces (tall, perforació...).
 • Uneix elements mitjançant soldadura elèctrica.
 • Realitza el forjat de platines.
 • Prepara i integra elements de foneria.
 • Determina, encomana, prepara i integra elements de forja.
 • Realitza el muntatge de panys, tanques, forrellats, baldes, argolles, armelles, frontisses, etc.
 • Munta o instal·la en obra baranes, reixes, escales, tancaments, etc., realitzant encastaments i fixacions.
 • Realitza treballs de desbloqueig i obertura.
 • Repara elements de metalls no fèrrics.
 • Manté i neteja metalls nobles.
 • Realitza el control de qualitat dels treballs.
 • Gestiona les compres.
 • Realitza pressupostos.
 • Efectua manipulacions d'elements, eines, màquines, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessaris per a l'execució dels treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE