Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional treballa dins el context d'empreses proveïdores d'equips i instruments destinats a processos propis de les plantes de tractament d'aigua. Com a responsable d'una línia específica de producte, la seva missió es centrarà en la detecció de clients potencials, que principalment seran les pròpies plantes de potabilització i tractament d'aigua residual. És un perfil que combina de forma simultània aspectes tècnics i de gestió ja que, per una banda, cal conèixer el sector, els principals actors i les tecnologies disponibles i, d'altra banda, cal tenir coneixements més propers al món de l'empresa com són la gestió comercial i les estratègies en comunicació.

Tasques

  • Prepara el pla anual de màrqueting per a la línia de producte que li hagi estat assignada. Aquesta tasca implicarà un estudi de mercat a través d'un anàlisi numèric del volum i quota de mercat, previsió de vendes, xifres dels principals competidors, etc.
  • Defineix els principals objectius i el calendari d'actuacions necessàries en base a l'anàlisi efectuat. Al llarg del termini contemplat executarà les accions pertinents, tot avaluant l¡impacte obtingut respecte el previst, detectant desviacions en la planificació, proposant millores, etc.
  • Col·labora en el pla de comunicació associat a la seva línia de producte. Ajuda a definir les pautes a seguir en les diferents eines del pla (pàgina web, butlletins de noticies, publicitat, notes de premsa, etc.).
  • Proporciona suport als enginyers/res de venda. És encarregat/da de resoldre els dubtes que puguin sorgir als membres de l'equip comercial que disposen d'un nivell de coneixements menys profund. En concret, s'encarrega de resoldre consultes tècniques referents a les aplicacions, participa en presentacions i visites a clients, realitza formació sobre nous productes i, en algunes ocasions, defineix la necessitats de l'equip comercial a nivell qualitatiu i quantitatiu.
  • Manté contacte directe amb la fàbrica i les divisions encarregades del procés productiu. Juntament amb aquesta unitat, es responsabilitzarà de coordinar campanyes de llançament de nous productes, negociar preus especials per a determinats projectes i/o clients/tes i, finalment, fer d'enllaç comunicatiu entre altres centres productius en el cas que l'empresa tingui filials.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE