Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Professional que participa en les fases d'explotació i manteniment de les infraestructures elèctriques. La seva comesa és gestionar i supervisar el muntatge i manteniment dels aparells i equips en subestacions elèctriques, i realitzar l'operació i el manteniment de primer nivell de les mateixes, garantint la seva òptim funcionament, optimitzant els recursos disponibles i complint les prescripcions establertes en matèria de qualitat i seguretat per a les persones, el medi ambient i les instal·lacions. Aquest tècnic/a treballa per empreses relacionades amb la generació, transport i distribució d'energia elèctrica, o que tinguin instal·lacions d'alta tensió, així com en empreses industrials que realitzen treballs de muntatge i manteniment de subestacions elèctriques.

Tasques

 • Gestiona i supervisa el muntatge de subestacions elèctriques. Dins aquesta tasca s'encarregarà de:
  • Planificar les tasques de muntatge a través del pla d'obra que estableix el projecte. Tanmateix, implicarà definir la seqüència d'operacions a realitzar i un cronograma associat a les mateixes.
  • Coordina el pla d'aprovisionament de materials junt amb el pla de muntatge. Durant cada fase del període d'instal·lació haurà de garantir que es cobreixen les necessitats de materials.
  • Organitza i supervisa les diferents fases del muntatge, entre elles, la col·locació d'estructures, materials i equips.
  • Supervisa la posada en servei de les subestacions elèctriques i realitza proves de funcionament i seguretat
 • Executa l'operació i manteniment de la subestació elèctrica. Dins aquesta tasca s'encarregarà de:
  • Operar sobre els equips de forma coordinada amb els responsables del centre de control. S'inclouen subtasques com el seguiment i ajustament de sistemes de telecontrol, maniobres de connexió i desconnexió a xarxa i posada en funcionament o desconnexió d'equips, entre d'altres.
  • Organitzar i supervisar el manteniment preventiu i correctiu, destinant equips de persones i assignant les tasques corresponents. Registra les dades obtingudes i elabora diagnòstics de situació on es registraran incidències i es proposaran millores destinades a solucionar-les.
  • Identifica i avalua riscos potencials. Controla els riscos detectats seguint el protocol de seguretat i en alguns casos pot col·laborar en l'elaboració del pla de prevenció de riscos.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE