Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional que participa en l'automatització industrial aplicant autòmats programables. L'autòmat programable o PLC (controlador lògic programable, en anglès PLC -Programmable Logic Controller-), és omnipresent en les indústries de processos i fabricació d'avui dia. Inicialment, va ser construït per reemplaçar els sistemes de relés electromecànics, oferint així una solució més senzilla per modificar el funcionament d'un sistema de control.

Un autòmat programable o PLC és un ordinador utilitzat per a l'automatització industrial, que en controla el procés productiu. Els PLC poden automatitzar un procés específic, una funció de la màquina o fins i tot tota una línia de producció. L'autòmat programable o PLC rep informació dels sensors o dispositius d'entrada connectats, processa les dades i activa les sortides basant-se en paràmetres programats. Depenent de les entrades i sortides, un PLC pot monitoritzar i registrar dades de temps d'execució com la productivitat de la màquina o la temperatura de funcionament, iniciar i aturar automàticament els processos, generar alarmes si una màquina no funciona correctament, entre altres.

Els controladors lògics programables s'apliquen als processos productius industrials de diverses sectors, entre altres:

 • Alimentació: envasament, empaquetatge, embotellat, emmagatzematge, etc.

 • Papereres i serradores: serradores, producció de conglomerats i de laminatges, etc.

 • Màquines eina: torns, fresadores, perforadores, etc.

 • Metal·lúrgia: control de forns, laminatge, fosa, soldadura, forja, grues, entre altres.

 • Automòbil: cadenes de muntatge, soldadura, cabines de pintura, etc.

 • Plantes químiques i petroquímiques: oleoductes, refinat, etc.

 • Producció d'energia: centrals elèctriques, turbines, energia solar, etc.

El/la Programador/a de PLC és responsable de la posada en marxa, optimització i canvis dels paràmetres de funcionament i manteniment de les màquines que els utilitzen. La maquinària que presenta aquests controladors s'utilitza en els processos de producció, on aquest/a programador/a els desenvolupa i els optimitza per automatitzar els processos electrohidràulics, electropneumàtics i electromecànics que tenen lloc a les plantes de producció industrial de les empreses.

Tasques

 • S'encarrega de la programació de la maquinària per a l'automatització industrial, col·laborant en la programació, disseny i desenvolupament de programari per a entorns industrials, a partir de diferents estàndards i segons les demandes de la clientela, adaptant les línies de producció automatitzades per a diferents sectors econòmics
 • Dissenya, desenvolupa i optimitza programes de control (PLCs) i fa la regulació de la maquinària que considera pertinent.
 • Defineix sistemes de control, realitza la programació i supervisa la posada en marxa de les maquinàries per a l'execució dels protocols.
 • Corregeix errors de programació, en la configuració de pantalles de visualització de dades i detecta possibles problemes elèctrics o en el disseny de les instal·lacions i s'encarrega de la seva posterior resolució.
 • Elabora esquemes elèctrics i defineix les arquitectures de control i comunicació.
 • Configura, programa i integra els sistemes de comunicació.
 • Aporta propostes per solucionar els problemes o incidències que detecti i redacta els informes de l'estat dels projectes seguint els protocols de l'empresa.
 • Realitza el manteniment preventiu PLC.
 • Gestiona planificacions i recursos.
 • Realitza modificacions en les línies productives.
 • Dóna suport a nous projectes d'instal·lacions i automatització.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE