Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Logístic d'aprovisionament
Cap d'aprovisionament
Director/a de subministraments

Descripció

El/La director/a de subministraments supervisa el programa de subministrament resultants de la programació de la producció. S'encarrega de garantir el compliment dels plans o programacions de recepció de materials o mercaderies per ser servides a les línies de producció o distribució. Per tant, una de les responsabilitats del/de la director/a de subministraments seria evitar una aturada a la cadena de producció per falta de materials.

Pot dependre de la Direcció de Gestió de Materials o de la Direcció de Control de la Producció.

Tasques

 • És responsable d'evitar una aturada a la cadena de producció per falta de materials.
 • Estableix normes i polítiques d'aprovisionament.
  Participa en el procés d'elaboració dels plans de subministrament per part d'empreses proveïdores o subcontractades.
  Intervé en la definició dels procediments operatius i de comunicació que s'han de seguir en el procés de subministrament entre les empreses i les àrees involucrades.
  És responsable de l'acompliment dels plans d'aprovisionament.
  Configura els mecanismes de resposta davant de possibles eventualitats o desviacions dels plans.
 • En funció de les directrius del departament de control de la producció, estableix els nivells i les normes d'estocs.
 • Col·labora i es coordina amb les empreses subministradores o subcontractistes per a l'acompliment dels plans o programes de subministrament.
 • S'encarrega de gestionar el cicle de subministrament de la matèria primera a la cadena de producció.
 • Defineix el camp d'aplicació de la política JIT (Just In Time, és a dir produir amb estocs mínims).
 • Assessora a la direcció sobre temes de logística.
 • Assessora a la direcció de logística sobre temes de subministraments.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE