Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Laborant especialitzat, Ajudant de procés, Auxiliar de planta o Operari/ària de producció

Descripció

Les plantes industrials necessiten professionals per ajudar en diferents tasques relacionades amb la producció, com la manipulació de materials, la neteja i el manteniment de les àrees, les màquines i els equips, i les rutines de treball habituals de la planta (preparació, fabricació, envasat i emmagatzematge). El o la peó especialista sorgeix a partir de l'evolució natural de la figura del peó, molt habitual a las plantes industrials, i constitueix una escala superior dins de la mateixa categoria professional. La seva tasca està habitualment lligada a un equip, a un procés o a una operació determinada, donant suport als operaris i operàries de planta o a altres peons especialitzats amb experiència, i sota la direcció del o la responsable de fabricació i dels/de les caps de torn.

Tasques

L'ocupació de peó especialista requereix un coneixement dels processos de producció, bàsicament d'aquells en els que s'especialitzen, tot i que poden existir rotacions entre processos similars dins la mateixa planta. Entre les principals tasques que du a terme convé destacar les següents:

  • Prepara materials per a la utilització en el procés productiu.
  • Interpreta el full de producció sota la supervisió dels caps de torn i els operaris i operàries de planta.
  • Realitza la càrrega i la descàrrega de la maquinaria i els equips de producció.
  • Classifica, controla i pesa matèries primeres i productes.
  • Neteja les màquines, els equips i les àrees de producció.
  • Transporta i emmagatzema matèries primeres, productes finals i productes empaquetats per la planta de manera manual o mitjançant equips mecànics.
  • Registra tota la informació referent al procés, incloent-hi la codificació dels materials utilitzats, les lectures enregistrades i la duració i les incidències.
  • Ajuda altres treballadors i treballadores a operar, reparar i realitzar el manteniment dels equips de procés.
  • S'encarrega de la preparació de comandes.
  • Compleix les normes ambientals i de seguretat, i aplica els criteris per una fabricació correcta.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE