Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de processos de fabricació

Descripció

L'enginyer/a de processos defineix i estableix els procediments de fabricació amb els paràmetres corresponents, tenint en compte els mitjans de producció de l'empresa. Entre les seves missions, s'inclou aconseguir els nivells òptims de qualitat, costos i termini de lliurament en el procés de fabricació. Desenvolupa les activitats d'enginyeria de processos que contribueixen a millorar la seguretat laboral i a reduir l'impacte ambiental.

Per aconseguir-ho, identifica i supervisa als proveïdors adients, realitzant auditories per a la seva homologació i participa en els projectes d'innovació que afectin als processos de fabricació. També col·labora amb les àrees de compres i aprovisionament amb la finalitat de comptar amb els mitjans i productes en les millors condicions, per fer viable i rendible el procés de fabricació.

Tasques

Entre les tasques a desenvolupar per l'enginyer/a de processos, destaquen les indicades a continuació:
  • Defineix, analitza i millora els processos de fabricació.
  • Intervé en la planificació de la producció.
  • Defineix i controla els temps de producció dels processos de fabricació.
  • Col·labora amb el departament de qualitat per garantir la mateixa en els productes fabricats.
  • Col·labora amb els departaments de prevenció de riscos laborals i medi ambient per assegurar l'acompliment de les normatives vigents en els processos.
  • Intervé en l'homologació dels proveïdors.
  • Col·labora amb els departaments de compres per garantir la gestió òptima dels proveïdors.
  • Col·labora amb el departament de manteniment per assegurar el manteniment preventiu i correctiu, amb la finalitat d'evitar problemes en el procés de fabricació.
    Intervé en els processos d'innovació tecnològica que afecten als processos de fabricació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE