Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional s'encarrega del disseny i càlcul d'estructures i elements aeronàutics capaços de suportar els esforços a què estaran sotmesos en unes condicions de seguretat òptimes que responguin als requeriments del projecte tant a nivell tècnic com econòmic (generació d'economia d'escala, cost de fabricació i manteniment...).

La seva feina fa referència tant a les estructures internes, p. ex., els habitacles dels passatgers, com a les externes, (alerons o trens d'aterratge). El disseny tècnic determina els materials que cal emprar per construir i muntar cada peça o secció de peça en funció de les seves característiques i comportament mitjançant diferents metodologies de càlcul i el suport de models que permeten fer dissenys virtuals en 3D (que genera el dissenyador en el cas dels habitacles) i la creació de prototips amb l'ajuda de modeladors ALIAS.

Tasques

  • Realitza el disseny tridimensional de l'estructura utilitzant una eina de software, p. ex., CATIA. A partir d'un disseny inicial, du a terme diferents proves per assegurar-se que el projecte es desenvolupa correctament.
  • S'encarrega de l'estudi de les càrregues de l'estructura (alerons, tren d'aterratge, etc.) i les lleis de funcionament dels diversos materials tenint en compte les diferents hipòtesis de funcionament.
  • Assaja diverses possibilitats i planteja noves possibilitats tècniques considerant diferents opcions de mida i de materials (metalls, compòsits, etc.) i mesures. Per a cada cas determina els nivells crítics de càrrega.
  • Selecciona el disseny final tenint en compte la funcionalitat, el cost, el compliment dels requeriments i el procés de fabricació.
  • Elabora l'informe de resultats i descripció de l'estructura, i el lliurar a la persona client.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE