Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Observador/a tecnològic/a

Descripció

La vigilància tecnològica es defineix segons la norma UNE 166006:2006 com un procés organitzat, selectiu i permanent de captar informació de l'exterior i de la pròpia organització sobre ciència i tecnologia, per a seleccionar-la, analitzar-la, difondre-la, comunicar-la i convertir-la en coneixement per prendre decisions amb el menor risc sobre nous productes, projectes i sistemes d'R+D+i i poder anticipar-se als canvis.

El/la responsable de vigilància tecnològica és responsable d'identificar les noves necessitats i tendències del mercat. Emmarcat en el departament de business intelligence, el/la responsable de vigilància tecnològica ha d'anticipar-se al mercat mitjançant la cerca d'informació, ha d'estar al corrent de "l'estat de l'art", això és de les més recents patents, publicacions i innovacions especialitzades que sorgeixen en l'àmbit d'activitat de la seva companyia. El processament d'aquesta informació esdevé clau per prendre decisions sobre la direcció de les estratègies de l'empresa.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Cerca, analitza i explota informació rellevant per a prendre decisions estratègiques per a la companyia, sobre susceptibles oportunitats de negoci i amenaces per a la mateixa.
  • Es responsabilitza d'estar al corrent de les innovacions tecnològiques emergents a nivell global.
  • S'anticipa i redacta propostes de nous projectes, productes i serveis a partir de la informació obtinguda.
  • Cerca i analitza bases de dades de patents, publicacions i notícies sobre àmbits focus d'interès de l'organització.
  • Realitza estudis sobre innovacions tecnològiques i/o científiques, contemplant aspectes regulatoris i de mercat que poden condicionar-ne el seu èxit.
  • Fa el seguiment de l'activitat i productes dels competidors i de potencials socis, de les opinions i treballs d'experts/es, líders d'opinió (key opinion leaders - KOL) i usuaris/es sobre els àmbits estratègics d'interès de l'organització.
  • Assisteix a congressos, fires i esdeveniments.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE