Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en matriceria.

Descripció

El/La matricer/a és un/a professional que dirigeix la producció de matrius a partir d'unes especificacions tècniques donades pel dissenyador o dissenyadora de les mateixes. Es comença per la planificació de la fabricació de la matriu i es finalitza amb el seu acabament una vegada acceptada per la persona client, passant per la mecanització, l'ajustament i el corresponent control de qualitat.

Les matrius es destinen a l'estampació de peces metàl·liques mitjançant premses. Els tipus de matrius són molt variats en funció de les peces finals que calgui estampar (estampació, embotició, punxonat, conformat...). D'altra banda, cal assenyalar que un treball complementari a la fabricació consisteix en la introducció de modificacions en matrius ja construïdes, degut a la necessitat de fer petits canvis en les peces per estampar.

Val a dir que la fabricació de matrius comporta, per part del/de la matricer/a, un bon coneixement d'algunes màquines-eina, com són, principalment, les fressadores, les mandrinadores i les màquines d'electroerosió per a l'etapa de fabricació, així com de les premses per fer l'ajustament de les matrius. El/La matricer/a depèn, normalment, del/de la cap de planta o director/a industrial.

Tasques

  • Interpreta les especificacions tècniques donades pel/per la projectista de les matrius per tal de fabricar-les.
  • Defineix i programa les operacions de fabricació de les matrius.
  • Supervisa el procés de fabricació de les matrius.
  • Col·labora amb el departament de qualitat per controlar la qualitat de les matrius, d'acord amb les especificacions tècniques establertes.
  • Supervisa l'ajustament de les matrius.
  • Contacta amb proveïdors de les primeres matèries i subcontractistes (algunes operacions de mecanització i tractament tèrmic).
  • Contacta amb la clientela durant tot el procés de fabricació de les matrius.
  • Supervisa les modificacions de les matrius ja fabricades.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE