Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Analista de Producció, Tècnic/a de mètodes (metodista), tècnic/a en organització de la producció

Descripció

És la persona responsable de la gestió tècnica de l'àrea de producció d'una empresa que fa tasques d'anàlisi, previsió, planificació, programació, gestió i control del procés productiu. Descriu, millora i registra els mètodes emprats en cada lloc de treball i els corresponents temps assignats, tenint en compte la normativa en prevenció de riscos laborals.
Desenvolupa funcions de coordinació entre els treballs portats a terme pel departament de Disseny i el de Producció, facilitant l'enteniment entre ambdues àrees mitjançant la traducció del disseny en termes tècnics.
Depèn directament de la direcció, a qui informa i presenta propostes de millora de la rendibilitat i funcionament dels procesos, o bé depèn del director de producció, cap de planta o responsable de mètodes i temps.

Tasques

  • Fa estudis analítics, tant de fases del procés productiu com de temps de subprocessos productius, per a cadascuna de les peces concretes a fabricar
  • Optimitza la logística interna del procés productiu, implantant els mètodes d'organització de la producció. Planifica, gestiona i controla tot el procés productiu, d'acord amb les comandes rebudes i en coordinació o supervisió dels estocs amb l'encarregat/ada de magatzem. Coordina els aprovisionaments conjuntament amb la persona responsable de Compres.
  • Planifica les línies productives i coordina la distribució d'horaris i l'activitat de la maquinària. S'encarrega de detectar els punts crítics o colls d'ampolla en el procés productiu.
  • Reporta periòdicament la problemàtica i les possibilitats de millora en referència a l'organització de producció, qualitat o maquinària a la direcció.
  • Assessora a la Direcció en la compra de tecnologia de maquinària i del suport lògic necessari. Gestiona les modificacions oportunes en màquines i instal·lacions, sent responsable de llur implantació en col·laboració amb el departament de fabricació.
  • Registra el mètode actual del treballador/a (conjunt d'operacions realitzades per dur a terme la seva fase de producció). Mesura el temps que empra seguint un mètode concret i hi aplica diferents tècniques de control: cronometratge, temps, etc.
  • Estableix un procés de millora contínua. Identifica necessitats de formació per poder contribuir a una millora de mètodes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE