Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de transferència de coneixement

Descripció

La transferència de tecnologia és el procés de transmissió de coneixement per a convertir-lo en un producte, un procediment o la prestació d'un servei. En el procés de transferència de tecnologia hi participen dos actors diferenciats, d'una banda el productor de coneixement (que aporta el coneixement científic i/o la tecnologia) i de l'altra banda el receptor, que rep la tecnologia i l'explota en el mercat.

El/la responsable de transferència de tecnologia s'ocupa de comercialitzar el coneixement generat a la seva entitat (universitat, hospital, entitat de recerca o empresa), sigui mitjançant llicències o a través de la creació d'empreses de base tecnològica. Es responsabilitza de convertir en valor el coneixement generat, això és de transformar aquest coneixement en productes i serveis per al mercat.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Coneix les necessitats del sector i l'oferta científica i tecnològica de les entitats generadores de coneixement.
 • Identifica interessos comuns, posa en contacte ambdues parts i negocia per part de l'entitat que representa.
 • Facilita a les empreses l'accés a les innovacions científiques i tecnològiques.
 • Promou la recerca aplicada (per generar nous productes i serveis en benefici de la societat) en la que hi col·laboren empreses i entitats de recerca.
 • Realitza visites i entrevistes a empreses i centres tecnològics.
 • Participa en trobades d'intercanvi d'oferta i demanda tecnològica (brokerage events).
 • Facilita l'assessorament i acompanyament necessari per al desenvolupament de projectes cientificotecnològics amb viabilitat empresarial.
 • Identifica i facilita l'accés a fonts de finançament per impulsar projectes empresarials.
 • Coordina la sol·licitud de patents a través d'agents de patents especialitzats/des.
 • Col·labora en el desenvolupament d'entorns favorables per a la creació de noves empreses de base
  biotecnològica.
 • Dóna suport en l'organització de cursos de formació específics i altres activitats promocionals del servei.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE