Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Mecànic/a - electricista; Mecànic/a de manteniment industrial; Mecànic/a d'ascensors; Mecànic/a d'aparells electrodomèstics

Descripció

Aquest/a professional s'encarrega d'ajustar, regular, instal·lar i reparar màquines elèctriques, instal·lacions elèctriques i altres aparells i equips elèctrics en edificis, fàbriques, tallers i altres llocs on s'utilitzen, compresos en l'àmbit del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Per això, aplica les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, per compte propi o aliè, en les àrees de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (IBT).

Tasques

 • Ajusta, regula i repara diverses classes de màquines i motors elèctrics, generadors, dispositius de distribució i control instruments elèctrics o parts elèctriques d'ascensors i equips connexos:
  Instal·la màquines elèctriques rotatives i transformadors.
  Ajusta, regula i repara parts elèctriques d'aparells d'ús domèstic i de màquines industrials i altres.
 • Instal·la, prova, connecta, posa en servei, manté i modifica equips elèctrics i sistemes de cablejat i de control:
  Prepara armaris i quadres elèctrics, entre d'altres, per al muntatge dels circuits de maniobra, protecció i control de dispositius electrotècnics.
  Munta els circuits de maniobra, control i protecció de dispositius electrotècnics en armaris i quadres, entre d'altres.
 • Realitza instal·lacions automatitzades (equip de control, sensors, actuadors i detectors, entre d'altres), en condicions de seguretat i de qualitat:
  Munta instal·lacions automatitzades i automatismes elèctrics.
  Instal·la, manté i repara ascensors i muntacàrregues elèctrics i hidràulics, escales mecàniques, voreres rodades i altres equips d'elevació.
  Connecta sistemes elèctrics a l'alimentació elèctrica.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE