Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de manteniment, responsable de manteniment, cap de manteniment.

Descripció

El/La tècnic/a electromecànic/a és responsable del manteniment dels equips de treball dels centres de producció de les empreses. Desenvolupa una tasca molt important dels processos productius de fabricació, atès que un manteniment adient permet que els equips de treball estiguin sempre operatius i no hi hagi aturades dels sistemes productius per problemes varis. Hi ha un tipus de manteniment, l'associat a la tradicional reparació d'una avaria (preventiu), que sovint es confon amb el concepte més general de manteniment. D'altra banda, hi ha un altre tipus que és l'anomenat manteniment preventiu, el veritable manteniment, el qual permet evitar, mitjançant una organització preventiva i dins del possible, les avaries, de manera que no s'hagin de fer aturades no programades dels processos productius. Normalment, depèn del/de la cap de manteniment.

Tasques

  • És responsable, en dependència del/de la cap de producció, de realitzar els serveis de manteniment (preventiu i correctiu) i reparació de les diferents àrees del procés productiu.
  • Dissenya els programes de manteniment preventiu que cal seguir per assegurar l'adient funcionament dels equips de treball, tenint en compte la programació de les parades tècniques.
  • Manté l'inventari dels recanvis i les relacions amb els proveïdors dels mateixos.
  • És responsable del manteniment exterior en aquelles empreses que fan tasques fora.
  • És responsable dels programes de formació de l'equip de manteniment.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE