Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La feina del/de la tècnic/a d'impressió en tres dimensions es basa a obtenir representacions 3D físiques de models creats per ordinador. La impressió en 3D, que es diu així en referència a les tres dimensions de tot objecte: alçada, amplada i fondària, respon a la necessitat de crear prototips de manera més ràpida i econòmica del que s'aconsegueix amb el disseny assistit per ordinador, a partir d'arxius de disseny (és l'anomenat CAD, acrònim anglès de Computer Assisted Design).

El/la tècnic d'impressió 3D treballa amb empreses industrials o oficines de servei (services bureaux) del sector del modelatge i el prototipat. L'augment de l'aplicació de la impressió 3D als processos de creació de prototips i de producció d'empreses industrials, ha donat pas a una sèrie d'empreses d'impressió 3D que ofereixen el seu servei i coneixement.

Principalment aquest/a professional fa servir la tècnica de la fabricació per addició o fabricació additiva, que consisteix en el fet que la impressora 3D dipositi material en una sèrie de capes molt fines i successives per crear un objecte procedent d'un format digital. El principal avantatge d'aquesta impressió respecte d'altres mètodes de fabricació, és que elimina restriccions de disseny, com ara la possibilitat de desemmotllament en les peces fabricades per injecció de polímers i facilita imprimir peces de més complexitat on sovint s'elimina el muntatge, permetent generar una peça mòbil i eliminant el procés d'assemblatge de les peces que formarien aquest conjunt amb una fabricació tradicional.

Inicialment la tecnologia d'impressió 3D s'utilitzava per a la fabricació de prototips i maquetes per a sectors com l'arquitectura i el disseny industrial, però gràcies a la reducció dels costos i l'increment dels materials i tecnologies disponibles la impressió 3D està incrementant la seva presència no només en l'àmbit industrial, sinó també domèstic, publicitari, artístic, formatiu i en la generació de teixits humans. En l'actualitat, les impressores 3D poden imprimir en qualsevol material, eixamplant-se així les seves potencialitats com a recurs de fabricació. Així, entre els materials emprats per a la impressió hi ha el niló i altres tipus de plàstic, l'acer inoxidable (principalment es troba en estat de pols per a les tecnologies de compactació) i altres metalls com el titani, la plata i l'or. També es fa servir el paper i el menjar (xocolata, sucre o carn, principalment). I els camps industrials on s'aplica són l'automoció, l'alimentació, la medicina, l'armament, l'aviació i la indústria aeroespacial, la joieria, l'arquitectura i la moda.

Tasques

Avalua i defineix els dissenys 3D
 • Crea i gestiona actius digitals i optimitza, perfecciona i corregeix la geometria del model.
 • Avalua els dissenys dels clients per garantir que siguin compatibles amb la impressió 3D.
 • Col·labora amb el/la tècnic/a especialitzat/da en programari especialitzat (generalment, eines de programari CAD -Computer Assisted Design- que permeten dissenyar, estudiar i optimitzar peces en funció de la seva finalitat i aplicació), dedicant especial importància en aquesta fase, per tal d'aprofitar les possibilitats de la fabricació additiva (permet formes i geometries que escapen de les possibilitats d'equips de fabricació convencionals molt presents en la indústria). L'objectiu és optimitzar geomètricament els productes de la fabricació additiva.
 • Treballa amb l'equip de gestió de productes en el desenvolupament de productes, inclòs l'establiment de processos de disseny.
Planifica, implanta i millora el procés
 • Detecta les necessitats i oportunitats d'ús de la fabricació additiva dels processos productius de l'empresa o projecte en el qual treballa, valorant els costos econòmics i les oportunitats de negoci de la utilització de la impressió 3D.
 • Coneix els avantatges i limitacions de cada tipus de tecnologia d'impressió per poder suggerir quin tipus d'impressió és més adient per a cada aplicació concreta que es planteja (acabat de peces, propietats mecàniques o de toleràncies en dimensionals necessàries, temps d'impressió i cost de produir cada peça segons les diferents tecnologies).
 • Implanta processos de fabricació additiva com a mitjà de fabricació de productes (peces mecanitzades, producció en sèrie curtes de peces de recanvis, o de qualsevol tipus d'objecte orgànic o mecànic en metall o plàstic, per exemple), el que pot comportar, dins de l'empresa on s'implanta el procés d'impressió 3D, la reorganització dels processos productius interns, tant en l'àmbit de la mateixa producció i com de la provisió de materials (logística).
 • Avalua les alternatives per racionalitzar el procés d'impressió, realitzant tasques d'acabat de la impressora, com ara sorrejat o polit, i col·labora amb el personal de producció per iniciar nous processos de treball.
 • Planifica i gestiona els horaris diaris de les impressores 3D, per a una òptima coordinació del procés productiu.
Controla l'estoc i realitza el manteniment
 • Controla els nivells d'estoc de material i fungibles, realitzant la petició de material per tal que es generin les ordres de compra quan sigui necessari.
 • Ajuda a mantenir l'entorn de producció general, com ara netejar o reparar les impressores 3D i tots els equips que hi ha al seu voltant (pulmó de nitrogen, compressor d'aire, sorrejadora, forn UV, etc.), gestionant les reparacions que requereixin la intervenció del servei de manteniment extern. A vegades cal enviar les màquines al Servei d'Assistència Tècnica o fer venir el tècnic. És important fer un bon seguiment i entendre quin ha estat el problema, per tal d'evitar-ho en el futur i, si torna a succeir tractar de fer la reparació inhouse.
Es manté actualitzat/da
 • Coneix els requeriments de les principals tecnologies de la fabricació additiva i la impressió 3D existents al mercat, així com els seus avantatges i inconvenients comparatius.
 • Està al dia de les últimes novetats en eines i tecnologies de disseny, captura i modelatge en 3D.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE