Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Pintor/a industrial.

Descripció

El/La tècnic/a en pintura industrial és un/a expert/a en la realització d'aquest tractament superficial, que té per missió recobrir una superfície metàl·lica o d'un altre material amb una impregnació química líquida o en pols amb la finalitat de donar-li un acabat, i, a la vegada, una protecció davant les agressions mediambientals (oxidació, corrosió...). Malgrat que es continua pintant a mà en casos puntuals, actualment, el més normal, quan es fan sèries de certa dimensió, és pintar de forma automàtica en una línia de pintura. Aquesta comprèn una secció de desgreixat (en alguns casos), una secció de pintura i una secció d'assecat (forn), mentre les peces van d'una secció a una altra mitjançant un sistema de transport en cadena.

El/La tècnic/a en pintura industrial pot ser un/a pintor/a que pinti a mà (amb brotxa o amb pistola) o bé que es dediqui al maneig del comandament de la línia automàtica. El/a tècnic/a de pintura industrial depèn del/de la responsable de pintures o del/de la director/a de producció.

Tasques

  • Prepara la pintura mitjançant la mescla de pintura i dissolvent d'acord amb una formula determinada.
  • Programa la línia de pintura d'acord amb les peces que cal pintar.
  • Prepara la superfície que cal pintar (desgreixa, neteja,...).
  • Realitza el pintat, en cas que pinti a mà.
  • Realitza el control de qualitat del pintat.
  • Programa la compra de pintures i dissolvents.
  • Proposa millores en el procés de pintura.
  • Manté una relació fluida amb altres seccions de la línia productiva (producció, embalatge,...).
  • Realitza el pintat tenint en compte la normativa en prevenció de riscos laborals i mediambiental.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE