Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El control de qualitat és el conjunt dels mecanismes, accions i eines realitzades per detectar la presència de defectes existents en productes, processos o serveis amb la finalitat d'assegurar que el producte o servei satisfaci les expectatives i els estàndards legals. Per això, la gestió de la qualitat es practica en totes les indústries i per empreses de totes les mides tant en el sector públic com el privat.

Aquest/a professional és responsable del sistema de qualitat a l'empresa. Assumeix la direcció de les fases de desenvolupament, implantació, execució i manteniment del pla de qualitat i s'encarrega de l'aplicació de pràctiques de qualitat ISO a l'empresa.

El lloc de treball per un/a responsable de qualitat pot ser una oficina, però també un laboratori. Pot ser que es requereixin desplaçaments o viatges a l'estranger; per exemple, per a visitar clients, dur a terme auditories de proveïdors, reunir-se per acordar plans de qualitat o investigar problemàtiques particulars.

Tasques

 • Assumeix la direcció del desenvolupament, implantació, execució, manteniment i revisió del sistema de qualitat a l'empresa.
  Estableix les polítiques i objectius de qualitat.
  Defineix estàndards de qualitat, indicadors, ràtios i paràmetres de control.
  Realitza les auditories internes de qualitat pertinents.
  S'encarrega que tot el personal de l'empresa estiguin al corrent de les polítiques i pràctiques de qualitat.
 • Verifica que els proveïdors i el personal d'aprovisionaments de l'empresa segueixin els procediments de qualitat establerts i complimenten la documentació prevista.
 • Posa especial atenció en que els/les responsables i el personal del distribució de l'empresa i/o les empreses subcontractades compleixin els requeriments de qualitat per a l'acabat del producte i el seu lliurament a la clientela.
 • Ajuda a preservar els estàndards la reputació i reconeixement de l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE