Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El responsable de qualitat dins de l'àrea logística, que depèn jeràrquicament del director de logística, s'encarrega fonamentalment de dos aspectes: La qualitat dels subministraments i de la qualitat dels serveis de distribució.

Vetlla per a què els proveïdors i el personal d'aprovisionaments de l'empresa segueixin els procediments de qualitat establerts, en el primer aspecte i en el segon, que el responsables i el personal del distribució de l'empresa i en el seu cas de les empreses subcontractades, satisfacin el procediment d'assegurament de la qualitat en relació al producte acabat i el seu lliurament als clients.

Depèn del Direcció Logística (jeràrquicament) i Direcció de Qualitat (funcionalment)

Tasques


Aquest professional pot realitzar la introducció de sistemes de qualitat a l'àrea logística de l'empresa (processos logístics, aprovisionament i compres,...), d'acord amb els sistemes, manuals i procediments acordats per la direcció de l'empresa.
 • Implementa la posada en marxa del sistema de qualitat en col·laboració amb els responsables dels departaments logístics de l'empresa, vetllant per a què s'apliquin els procediments, formularis i registres aprovats per la política de qualitat de l'empresa.
 • Verifica que els proveïdors (tant de materials i productes com de serveis logístics) segueixen els procediments i complimenten la documentació prevista en el sistema de qualitat.
 • Revisa, amb els responsables funcionals de l'àrea logística, el compliment dels plans de qualitat, ajuda a identificar problemes i a plantejar solucions.
 • Realitza les auditories internes de qualitat pertinents.
 • Dirigeix i efectua el control de qualitat dels proveïdors (tant de productes com de serveis).
 • Estableix les polítiques i objectius de qualitat.
  Analitza i dissenya els procediments i requeriments que han de complir els diversos departaments funcionals i de línia.
  Defineix estàndards de qualitat, indicadors, ràtios i paràmetres de control.
  Revisa, amb els responsables funcionals, el compliment dels plans de qualitat, ajuda a identificar problemes i a plantejar solucions.
  Estableix els plans per realitzar les auditories internes pertinents.
  Assegura el compliment dels estàndards i de les obligacions en temes ambientals i de seguretat d'acord amb les normes vigents.
 • Revisa amb proveïdors i subcontractistes l'assoliment i millora dels estàndards de qualitat i els àmbits de cooperació per a la millora de la qualitat.
 • Assessora el director sobre la qualitat.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE