Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operador especialista d'indústria paperera.

Descripció

El tècnic en fabricació de paper i pasta de paper és el professional encarregat de realitzar les tasques de seguiment, conducció i control dels diversos processos de fabricació, adequant-les a les necessitats de l'empresa d'acord amb les normes establertes de qualitat, seguretat i medi ambient. L'obtenció de pasta de paper es realitza a partir de materials com la fusta, els draps, l'espart, la palla, la polpa o el paper usat, utilitzant-se posteriorment diferents tipus de màquines per la manufactura del paper. De fet, encara que els professionals que realitzen el treball poden ser els mateixos, la fabricació de pasta paperera s'inclou dins la indústria química bàsica, mentre que als acabats de paper i cartró serien més propis de la indústria manufacturera. Normalment, la seva feina la realitza a plantes de grans dimensions, amb integració de la producció de pasta paperera i de transformació de paper, tot i que també existeixen algunes empreses de menor volum de fabricació on la seva funció la poden realitzar operaris de fabricació paperera amb experiència, sent l'ocupació de tècnic l'evolució natural a una categoria superior.

Tasques

 • Condueix màquines de producció de pasta paperera, paper i cartró.
  Prepara i condueix les màquines de fabricació, en funció de la qualitat demandada.
  Dirigeix el manteniment de primer nivell així com les operacions de neteja dels equips i les instal·lacions.
  Pren mostres pel control de qualitat i realitza assajos senzills sobre pastes preparades, papers i cartrons, comprovant que compleixen les especificacions de producte intermedi.
  Prepara coles i banys per tractaments superficials en màquina dels papers i cartrons, respectant les condicions de correcta execució.
  Compleix i fa complir les normes de bones pràctiques de fabricació, de seguretat i ambientals en el procés químic.
 • Realitza l'acabat de papers i cartrons plans.
  Acaba papers i cartrons plans obtenint les dimensions requerides i optimitzant l'aprofitament del producte.
  Modifica les característiques de llisor i condicionament de papers i cartrons plans, d'acord amb la qualitat requerida.
  Prepara papers o cartrons, com producte acabat, per l'emmagatzematge o l'expedició.
  Opera màquines, equips i instal·lacions d'acord amb les normes de seguretat establertes.
 • Prepara i posa a punt els equips i les instal·lacions auxiliars pel procés paperer, mantenint-lo en les condicions adients de funcionament.
  Transporta sòlids i líquids necessaris pel procés paperer.
  Subministra o evacua aire, vapor o altres gasos pel procés paperer, en les condicions requerides.
  Estableix i manté les condicions tèrmiques del procés, operant sobre generadors, bescanviadors i unitats de fred.
  Obté vapor d'aigua, en condicions pel procés, operant calderes de vapor.
 • Du a terme el control del procés paster paperer.
  Col·labora en la posada en marxa i parada dels processos continus i discontinus, d'acord amb els procediments establerts i amb la sincronització de les operacions.
  Marca els punts de control necessaris per assolir el règim d'operació.
  Mesura les variables del procés amb els instruments i la periodicitat establerts i ajusta els diferents paràmetres mitjançant el tauler de control i la manipulació dels indicadors dels equips.
  Analitza la pasta de paper i el circuit tancat d'aigües de l'empresa.
  Controla el procés d'acord amb al pla de producció.
  Realitza les operacions de control de qualitat de tot el procés productiu.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE