Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional participa en el desenvolupament de projectes mecànics de fabricació en sèrie o unitaris a partir d'un avantprojecte i d'acord amb les normes establertes, garantint la viabilitat de la fabricació i assegurant la qualitat i la seguretat del producte definit.

La seva tasca fonamental consisteix en l'elaboració de plànols de conjunts de peces o sistemes mecànics i la corresponent descomposició en plànols de dues dimensions prenent com a base un prototip realitzat en tres dimensions. Per fer-ho, utilitza l'eina de CAD/CAM (disseny assistit per ordinador/fabricació assistida per ordinador) anomenada CATIA, el paquet de software més utilitzat en les indústries aeronàutica, carrossera, naviliera i ferroviària, entre altres. S'encarrega per tant de la concepció i materialització de les peticions que expressen les empreses client, analitzant i definint els requeriments de funcionament i les prestacions que ha de tenir el producte o element necessari per a un procés industrial determinat.

La funció d'aquest/a professional és la de representar l'objecte que s'ha de fabricar. Aquesta fase intermèdia entre la concepció i la fabricació és indispensable en tot procés de fabricació perquè els plànols proporcionen les pautes visuals per als estadis posteriors de l'elaboració d'un element o dispositiu: mostren els detalls tècnics dels productes i de les estructures, i n'especifiquen les dimensions i restriccions.

Tasques

  • Elabora projectes de matrius, motlles i utillatge per al procés de fabricació mecànica. Aporta la solució tècnica a partir de les necessitats de l'empresa client i dissenya el projecte.
  • Confecciona el model gràfic en tres dimensions del projecte. Per realitzar-lo utilitza eines de CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing -disseny i fabricació assistits per ordinador-). Generalment, fa servir el software CATIA V.5. S'encarrega de la definició de vistes (planta horitzontal i alçat vertical) i de seccions del sistema o element en 3 dimensions que calgui desenvolupar.
  • Realitza plànols del model en dues dimensions. En aquesta fase incorpora totes les limitacions requerides per fabricar posteriorment el sistema o element.
  • Estableix l'automatizació del procés de producció per optimitzar recursos. Gestiona la qualitat del producte en fabricació mecànica.
  • S'encarrega de la revisió final i de l'aprovació del projecte fins el seu lliurament a l'empresa client.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE