Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Auditor/a de sistemes d'informació i tecnologies de la comunicació

Descripció

L'auditor/a d'informació realitza la revisió i avaluació de tots o de determinats aspectes del processament automatitzat d'informació, així com de les dades i components tècnics del sistema d'informació de l'empresa a la qual s'està realitzant l'auditoria.

L'objectiu d'aquest/a professional és realitzar un control sobre la gestió de la informació de l'organització per comprovar el nivell de fiabilitat, precisió i disponibilitat dels seus sistemes d'informació, i també de les dades que s'hi emmagatzemen perquè la direcció prengui les mesures adients.

Tasques

 • Realitza el pla d'auditoria.
  Dissenya el pla d'auditoria i el comunica a la persona client perquè l'aprovi.
  Elabora un resum on s'estableixen la metodologia de treball, els procediments emprats i el temps de realització de l'auditoria.
  Promou la participació activa de l'auditat/da.
 • Analitza, juntament amb l'empresa auditada, l'actual model de processament d'informació.
  Analitza les diferents necessitats d'informació dels departaments i de les persones, a més dels canals d'informació empresa-client.
  Avalua els sistemes i procediments d'informació existents, les fonts i la destinació de la informació, i els compara amb la situació òptima.
  Analitza els sistemes d'informació interdepartamental.
  En cas que s'hagi aplicat un nou sistema d'informació, n'avalua l'eficàcia i els punts dèbils.
 • Certifica els nivells de seguretat del sistema d'informació vigent.
  Analitza l'estat i les necessitats de seguretat en els sistemes d'informació de l'empresa.
  Analitza si l'empresa compleix la normativa sobre seguretat dels sistemes de la informació.
  Revisa el grau d'adequació i compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 • Analitza els resultats i elabora un pla de millora.
  Elabora un informe tècnic amb la informació recollida i la interpreta.
  Elabora un resum amb indicacions per realitzar un pla d'acció sobre les àrees auditades.
  Identifica les deficiències amb vista a prendre mesures correctives.
  Presenta l'informe a l'empresa client perquè prengui les mesures oportunes.
  Realitza les revisions periòdiques una vegada s'hagi lliurat a l'empresa la certificació de qualitat.
  Identifica les oportunitats de millora i les comunica al personal pertinent.
  Contrasta adequadament la informació obtinguda amb documentació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE