Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Ajustador/a - muntador/a mecànic/a

Descripció

Aquest/a professional s'encarrega de l'ajust de peces de precisió amb petits muntatges simples i del desbarbatge, o eliminació de llimadures amb mètodes electromecànics, funció que depèn de la tipologia de peces i de la disponibilitat de materials i d'eines per al treball i que s'ha de dur a terme en estrictes condicions per a garantir la seguretat.

El/la tècnic/a es dedica principalment a la detecció i supressió de les petites irregularitats que inevitablement es generen durant la fabricació i reproducció de peces o elements malmesos i de reparar les màquines per rectificar les deficiències detectades. També s'ocupa de la realització de l'acoblament i del muntatge de petits conjunts de peces. Les peces han de ser verificades posteriorment i es rebutgen si es troba el més mínim error, seguint els protocols de qualitat i seguint els terminis establerts en la producció. La varietat de les peces utilitzades obliguen a utilitzar una gran varietat de components per a cada cas.

Tasques

  • S'ocupa del desbarbatge general de la peça.
  • Elimina les rebaves i els cantells durs, per a la qual cosa utilitza eines o mètodes electromecànics. Les peces que es manegen han de ser verificades posteriorment i es rebutgen si s'hi troba el més petit error.
  • Comprova les característiques de la peça (mides...) mitjançant instruments al seu servei.
  • Repara els elements que no s'ajusten als paràmetres esperats.
  • Munta subconjunts mecànics.
  • Acobla el elements respectant les especificacions fixades en el plànol de muntatge.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE