Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La biotecnologia industrial o blanca és aquella que s'aplica a processos industrials i té com a principal objectiu la creació de productes fàcilment degradables, que consumeixin menys energia i generin menys residus durant la seva producció. Un dels productes que s'obtenen mitjançant aquests processos són els biocombustibles, combustibles d'origen biològic obtinguts de manera renovable a partir de restes orgàniques. Alguns exemples de biocombustibles orientats a l'automoció són el biodièsel, obtingut d¿olis vegetals o greixos animals, i el bioetanol, provinent de matèria orgànica com la canya de sucre, la iuca, el blat de moro o la remolatxa. Un altre tipus de biocombustibles és el biogàs, provinent de la descomposició de matèria orgànica per l'acció de microorganismes en condicions anaeròbiques.

L'especialista en biocombustibles és aquell/a investigador/a que se centra en la recerca de fonts energètiques alternatives a les actuals i desenvolupa i millora els biocombustibles ja existents amb l'objectiu de generalitzar-ne l'ús.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Desenvolupa nous biocombustibles i fa el seguiment de l'evolució dels existents.
  • Realitza recerca en el camp de nous biocombustibles a partir de processos biotecnològics.
  • Desenvolupa els procediments industrialitzables per a la combinació de biocombustibles.
  • Identifica i recomana els biocombustibles apropiats segons els usos i aplicacions.
  • Informa sobre les característiques, propietats i prestacions dels biocombustibles.
  • Està informat/da dels nous biocombustibles desenvolupats.
  • Publica els resultats de les recerques en revistes especialitzades i/o congressos científics.
  • Forma part d'un equip multidisciplinari, amb enginyers/es, químics/ques, i ambientòlegs/gues.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE