Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Patòleg/òloga de peixos; Patòleg/òloga especialista en animals aquàtics.

Descripció

L'ictiopatòleg/òloga (patòleg/òloga de peixos) investiga i/o gestiona el manteniment de la salut i el benestar dels peixos, detecta malalties, preveu i analitza els principals riscos que afecten la productivitat de les espècies, aporta remeis a les malalties que els afecten i realitza les mesures preventives oportunes, amb molta cura d'utilitzar substàncies innòcues per a l'ésser humà i el medi ambient. Desenvolupa la seva activitat en explotacions aqüícoles, tant en aigües salades (marina) com en aigües dolces (continental) i en vaixells de pesca tradicional, assegurant-ne en tots els casos la salubritat per al consum humà.

Tasques

 • Fa el seguiment de grups de peixos amb l'observació de comportaments irregulars o de la mortalitat per preveure brots de malalties en l'explotació o en una població determinada.
 • Selecciona i recol·lecta mostres per analitzar i diagnosticar l'estat fisiològic dels lots de peixos.
 • Forma el personal de l'explotació pel que fa a la detecció precoç per signes externs d'un problema.
 • Realitza o gestiona les anàlisis clíniques pertinents (químiques i/o biològiques) que s'han de realitzar per fer un diagnòstic o seguir un tractament.
 • Defineix el medicament que s'ha d'utilitzar, la dosis i la forma d'administració per augmentar l'eficàcia del medicament, ja sigui per a tractaments preventius o bé per a malalties presents.
 • Capacita al personal per l'aplicació de tractaments.
 • Planifica el calendari de medicacions i/o controls preventius segons les característiques del cicle reproductiu del peix i les característiques de l'explotació i la climatologia, si és una producció a l'aire lliure.
 • Proposa i duu a la pràctica la introducció de nous tractaments i/o la millora dels existents.
 • Gestiona serveis de laboratori propi o extern.
 • Assegura que el producte final acompleix la normativa de qualitat aplicable en cada cas (anàlisi de residualitat en productes acabats).
 • Controla i manté els nivells i el tipus de medicaments utilitzats en l'explotació dins els límits de la normativa mediambiental vigent.
 • Fa recerca bàsica sobre les malalties i/o les toxiinfeccions que afecten espècies aquàtiques i busca l'origen i els possibles remeis.
 • Emet dictàmens a petició de particulars o de l'administració sobre la patologia d'una mostra de peixos determinada o la causa d'una mortalitat (per exemple, en casos de contaminació de rius.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE