Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Socorrista aquàtic/àtica professional; Salvament aquàtic esportiu.

Descripció

És el/la professional responsable de garantir la seguretat de les persones que realitzen activitats de bany en medi aquàtic. S'ocupa de la prevenció de les conductes de risc, de la vigilància de les instal·lacions i les àrees de bany, del rescat de les persones en situació de risc i de practicar els primers auxilis si han patit algun tipus d'accident. El/la socorrista treballa en zones aquàtiques naturals -costes, pantans, rius, etc.-, piscines i parcs aquàtics.

Tasques

  • Dissenya el pla de prevenció de riscos de les zones que estan sota la seva vigilància, especialment de les àrees reservades per les persones banyistes.
  • S'ocupa de la senyalització informativa sobre l'estat de l'aigua: aigües netes, corrents, estat del mar, etc.
  • Fa un seguiment de les condicions ambientals (canvis sobtats de les condicions meteorològiques de vent, estat dels corrents marins) a fi d'adoptar les mesures preventives oportunes.
  • Vigila els i les banyistes mentre són dins de l'aigua.
  • Controla el compliment de la normativa per part de les persones usuàries: zones de bany reservades o prohibides, control de les activitats no permeses a les piscines, prevenció de comportaments de risc, etc.
  • Manté en bon estat els mitjans de rescat i primers auxilis.
  • Adapta les condicions de seguretat als diferents banyistes: infants, persones grans, nedadors/ores amb poca experiència, etc.
  • Realitza tasques de salvament en situacions de risc.
  • Aplica els primers auxilis.
  • Avisa els serveis mèdics quan és necessari.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE