Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a especialista en sistemes de confort nàutics

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Per sistemes de confort a l'interior dels vaixells cal entendre els sistemes de climatització (fred i calor) que garanteixen el benestar de la tripulació. Com a tècnic/a professional del manteniment i la reparació, aquest/a professional està especialitzat/ada en l'execució dels diferents treballs que requereixen el muntatge, el manteniment i la conservació dels sistemes de climatització dels vaixells.
La seva missió és aconseguir una correcta climatització a través de sistemes de refrigeració i calefacció. La seva tasca s'assimila a la que pugui realitzar com a tècnic/a de sistemes de climatització per a edificis de diversos usos industrials.

Tasques

  • Estudia prèviament la zona o àmbit de treball, organitzant i planificant el procés i la mecànica dels treballs.
  • Interpreta els plànols i esquemes de les instal·lacions de climatització, generalment en àmbit confinat (interior de vaixells).
  • Selecciona els materials i els equips bàsics.
  • Emplaça i munta les unitats de climatització (condensadores i vaporadors), les bombes de calor i els elements de difusió de calor/fred.
  • Traça i munta la xarxa de climatització, acoblant els accessoris de la instal·lació. Munta aixetes, vàlvules, línies d'interconnexió frigorífica i elèctrica, aparells controladors, automatismes per a la regulació de la temperatura, interconnexions per a determinades maniobres i desguassos de condensació.
  • Verifica les instal·lacions, realitza proves d'estanqueïtat i efectua la posada en marxa de les xarxes.
  • Realitza treballs de manteniment, conservació i reparació de xarxes i equips de climatització.
  • Manipula els elements, eines, materials, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessàries per a l'execució dels treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE