Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a especialista en pintura nàutica treballa amb tot tipus de vaixells que necessiten el manteniment i la reparació de les parts del vaixell que van recobertes de pintura. El medi marí és propici a deteriorar els materials que hi estan en contacte, especialment pel gran poder d'erosió que tenen l'aigua i la sal.
Aquest/a especialista s'ocupa de mantenir en perfectes condicions la pintura que protegeix els elements més estructurals del vaixell. La seva tasca principal consisteix en protegir, reparar i pintar superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo. S'encarrega també de mantenir en bon estat de conservació i funcionament el casc del vaixell, les estructures principals, els elements i els sistemes que conformen les embarcacions d'esbarjo. Per això s'encarrega de sanejar les parts afectades, posar massilla, polir i fer els acabats de les zones on s'ha fet la reparació o l'operació de manteniment. És una tasca bàsicament manual però que requereix el coneixement i ús d'eines i materials específics (pintures, vernissos, fibres, plàstics, fustes, etc.). En totes les seves tasques té especial cura en utilitzar els procediments establerts i en complir les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals pròpies de la seva feina.
Aquest/a professional desenvolupa l'activitat en petites empreses dedicades al manteniment d'embarcacions d'esbarjo.

Tasques

  • Identifica i especifica les característiques dels materials i de la zona a intervenir.
  • Col·labora en la identificació i planificació dels treballs a realitzar.
  • Prepara la superfície que cal pintar (desgreixa, neteja,...) i les eines i productes a utilitzar, com la barreja de la pintura i el dissolvent d'acord amb una formula determinada.
  • Realitza el pintat tenint en compte la normativa en prevenció de riscos laborals i mediambiental.
  • Posa massilles, realitza polits i acabats en les zones indicades.
  • Registra els treballs realitzats, especificant les funcions, les eines i equips utilitzats per a posteriors controls de qualitat sobre la feina feta.
  • Programa la compra de pintures i dissolvents.
  • Manté una relació fluida amb altres professionals que intervenen en la reparació i manteniment del vaixell.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE