Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'enginyer/a naval és la persona responsable de les operacions de manteniment, reforma i reparació d'embarcacions d'esbarjo, qui planifica els treballs a fer i en supervisa la seva execució, concretant sobre plànols i plans de treball les tasques que el personal tècnic haurà d'implementar. És el o la professional responsable de la redacció del projecte bàsic de les operacions de reparació, reforma i manteniment de l'embarcació sobre el que, posteriorment, treballaran altres professionals de perfil tècnic en l'execució de les operacions.

L'enginyer/a desenvolupa les activitats tecnològiques lligades a l'àmbit de l'enginyeria naval en vaixells i embarcacions de tot tipus, plataformes i altres enginys flotants i fixos -dics flotants, estructures per a l'aprofitament de recursos marins, plataformes per a generació d'energia renovable, vivers marins i sistemes de pesca- i, en general, en qualsevol industria marítima. Habitualment desenvolupa la seva activitat professional en indústries de construcció, reparació i manteniment de vaixells, empreses consultores d'enginyeria naval, administracions marítimes, empreses navilieres, societats de classificació i organismes de certificació de qualitat.

Tasques

  • Conceptualitza, dissenya i implementa sistemes complexos en l'àmbit de l'enginyeria naval.
  • Redacta i desenvolupa projectes fonamentats en el coneixement de les matèries bàsiques i les tecnologies. Això inclou la realització de mesuraments, càlculs i valoracions; la incorporació d'especificacions, reglaments i normes; la valoració econòmica i de recursos materials i humans involucrats en el projecte, així com la valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, amb una visió sistemàtica i integradora.
  • Identifica i soluciona problemes en l'àmbit de l'enginyeria naval assumint iniciatives, prenent decisions i aplicant solucions creatives i factibles.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE