Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la científic/a i tecnòleg/oga marí/na és el/la professional que realitza estudis dels processos que succeeixen tant en l'oceà com en ambients aquàtics al litoral, amb l'objectiu d'establir estratègies i actuacions que promoguin la conservació i la utilització sostenible dels recursos naturals aquàtics, i de donar respostes basades en fonaments científics a les problemàtiques que presenta l'explotació i l'ús dels recursos oceànics.

Aquest/a professional marí/na porta a terme treballs de recerca i consultoria atès que genera coneixement que després ha de ser aplicat per administracions públiques i empreses privades que treballen en el litoral marí. El rang de qüestions que pot abordar és força ampli, especialment dins del camp de la gestió ambiental: qualitat de l'aigua i contaminació, gestió d'espècies invasores, emissió de gasos i contaminació per hidrocarburs i metalls pesants en zones portuàries, gestió de la dinàmica d'aportació de sediments en zona costanera i platges, impacte de la construcció d'infraestructures portuàries, entre altres.

En el perfil de científic/a i tecnòleg/oga marí/na hi poden coincidir diversos professionals amb formació diversa que treballaran conjuntament de manera interdisciplinar per crear nou coneixement que repercutirà en l'impuls a noves normatives i pràctiques en la gestió d'infraestructures portuàries. Igualment, en base a diversos camps del coneixement com les ciències del mar, l'enginyeria civil i la meteorologia, és possible determinar les rutes marítimes més eficients en termes operacionals.

Tasques

El/la científic/a i tecnòleg/oga marí/na col·labora en la planificació, ordenació i gestió del litoral aportant el coneixement necessari per a la posterior presa de decisió, i les seves tasques concretes són:
 • Investiga l'estructura i el funcionament dels ecosistemes marins.
 • Avalua els processos dinàmics del medi marí com marees, corrents, sediments, onades, etc., i realitza estudis sobre el sentit de les corrents utilitzant mapes de corrents marines.
 • Estudia els components químics i biològics de l'aigua del mar.
 • Estudia el desenvolupament dels éssers vius de l'oceà, el seu comportament, les seves relacions amb éssers d'altres espècies i amb l'ambient marí.
 • Caracteritza una zona oceànica mitjançant programes de monitoratge i sensors marins, i dirigeix un equip de persones per tal d'obtenir dades i mostres d'aigua i sediments del fons marí.
 • Analitza i processa la informació obtinguda de les caracteritzacions oceàniques, i du a terme el seguiment i el control oceanogràfic.
 • Realitza prediccions sobre el comportament del mar a curt i a mig termini.
 • Interpreta esquemes sobre marees i ones realitzades.
 • Realitza estudis d'impacte ambiental sobre l'ecosistema marí.
 • Determina itineraris i rutes de navegació amb la màxima eficiència operacional i el mínim impacte ambiental.
 • Avalua el canvi climàtic.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE