Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a en anàlisi integrada i control de contaminació de rius

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'aigua és un bé escàs i fonamental per al desenvolupament d'un país i els ambients aquàtics tenen una funció ambiental i social insubstituible, de manera que la preservació de la seva qualitat esdevé actualment indispensable.
El/La tècnic/a en anàlisi integrada i control de contaminació de rius és un/a professional o consultor/a que pren mostres de l'aigua, sediment, macroinvertebrats, peixos, etc. de rius, llacs i embassaments per tal de fer el seguiment sobre la qualitat de l'aigua i l'ecosistema que en depèn.
Realitza tasques de gestió i seguiment de l'estat de l'aigua i dels voltants.

Tasques

  • Registra les dades de qualitat físicoquímica de les aigües, mitjançant l'anàlisi d'indicadors químics i biològics: organismes (macroinvertebrats, algues, macròfits, etc.), demanda biològica d'oxigen, demanda química d'oxigen, etc.
  • Manté inventaris de boscos de ribera i vegetació helofítica (plantes que arrelen a l'aigua però surten a l'exterior).
  • Controla les emissions de contaminants (de col·lectors i fonts difuses) a les aigües.
  • Analitza i interpreta dades, i elabora informes periòdics, que inclouen incidències, captacions i abocaments susceptibles d'infringir la normativa, etc.
  • Formula suggeriments, recomanacions o propostes de millora amb relació a qualsevol aspecte de l'organització, gestió i seguiment de la xarxa de control o d'altres aspectes relacionats amb la protecció i qualitat ambiental dels recursos hidrogràfics.
  • Informa i assessora els tècnics municipals, els de l'administració ambiental i els de qualsevol altre ens o associació que tingui competències o intenció de realitzar alguna activitat en el medi fluvial.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE