Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La persona encarregada del transport de residus és qui trasllada els residus urbans i perillosos des del centre productor a la planta gestora, segons les indicacions de l'empresa productora o posseïdora.
Es tracta d'un/a transportista suficientment qualificat i per fer la seva feina ha de disposar d'una autorització especial expedida per l'Administració competent i, si realitza el transport de mercaderies perilloses, ha d'estar en possessió del carnet taronja d'ADR, que autoritza el transport terrestre internacional d'aquest tipus de mercaderies.

Tasques

  • Transporta els residus a la planta indicada. En cas de no ser acceptats, per qualsevol motiu, els retorna a l'origen.
  • Identifica i comprova la documentació relativa al transport de residus urbans i residus perillosos: full de seguiment, full de seguiment itinerant (en cas de recollides diverses en el mateix itinerari), justificacions de recepció de residus, etc. que li són lliurats per l'empresa posseïdora dels residus. Controla l'adequació de la documentació lliurada considerant-ne les característiques i les quantitats establertes, segons disposa la normativa de gestió de residus.
  • Interpreta la informació escrita complementària del full de seguiment del residu sobre les característiques i els perills específics de la mercaderia que transporta i el protocol d'actuació en cas d'accident (fitxa de seguretat).
  • Emplena i manté el registre obligatori de les dades relatives a les activitats de transport.
  • Vetlla per la seguretat pròpia i d'altri en les operacions de càrrega, condicionament, descàrrega i transport dels residus des de l'origen fins al destí.
  • Compleix els requisits i les obligacions necessàries per al transport de mercaderies, és a dir, de la responsabilitat civil per danys i perjudicis accidentals que es puguin ocasionar en el medi ambient. Si s'escau, transporta els residus segons la Reglamentació sobre transport de mercaderies perilloses


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE