Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a en gestió sostenible d'espais naturals és la persona responsable de garantir que els usos i aprofitaments que es fan en un espai o zona determinada, estiguin d'acord amb la normativa que l'afecta.

Aquesta normativa, que pot ser un Plà d'Ús i Gestió (PUG), o instrument anàleg, té com a objectiu la conservació de la biodiversitat biològica d'una zona i l'ús sostenible dels seus components. Així, activitats com l'agricultura, la caça i la pesca, el turisme, etc., estan regulades, i aquest/a professional és responsable que es compleixi la normativa.

Gestiona l'espai, (que pot ser una zona boscosa, un litoral, etc.), i n'és el/la responsable, col·laborant també en la revisió i actualització de la normativa que l'afecta.

Tasques

  • Vetlla per l'execució dels projectes previstos en el Pla d'ús i gestió, responent davant de l'administració o organització competent.
  • Coordina les tasques de vigilància i guarderia, amb eventual dedicació horària parcial a les mateixes.
  • Vetlla per la conservació de les instal·lacions i coordina les tasques de manteniment.
  • Controla el correcte desenvolupament de les activitats d'ús públic i recerca, autoritzades o previstes en el PUG, de les activitats d'aprofitament dels recursos naturals o obres que es realitzin i que puguin afectar al medi.
  • Controla el correcte funcionament dels projectes de conservació, recuperació i monitorització d'hàbitats i espècies rellevants.
  • Es responsabilitza de la correcta realització de les tasques encomanades a equips temporals o permanents de treballadors (educadors/es ambientals, guardes, etc.).


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE