Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gestor/a de residus

Descripció

És la persona encarregada d'organitzar i de fer la gestió dels fluxos de residus generats a l'empresa. Aquest professional té dues opcions: reutilitzar aquests residus per tornar-los a la cadena de producció o bé gestionar-ne el transport i el seu posterior tractament procurant de no malmetre el medi ambient. Per tant, ha de conèixer molt bé el procés productiu de l'empresa i el seu sector d'activitat. En aquest sentit, ha de ser una persona amb coneixements tècnics dels productes que s'utilitzen a la indústria i que, sobretot, conegui i apliqui la normativa vigent sobre el tractament de residus.

Tasques

 • Organitza el flux de residus de l'empresa.
 • Recopila informació de la planta industrial per saber quin tipus de matèries primeres s'utilitzen, quin és el tractament i el procés productiu que es segueix i quina composició té el producte final.
 • Una vegada obtinguda la informació, estableix sistemes de classificació, segregació i caracterització dels residus generats.
 • Redacta un informe on determina el sistema de tractament de residus més idoni, les propostes de minimització i el seu cost econòmic.
 • Presenta l'informe a gerència per tal que s'aprovi.
 • Identifica els productes. Determina el sistema de tractament o valoració de residus segons el que estableix la normativa vigent, ja sigui dins del marc de l'empresa o mitjançant un gestor de residus industrials autoritzat.
 • S'encarrega de fer el seguiment i els contactes amb gestors autoritzats, transportistes i gerents de plantes de tractament de residus.
 • Gestiona, si s'escau, alguns residus com a subproductes, és a dir, torna a la cadena de producció aquelles matèries que poden servir per a fabricar altres productes.
 • Representa l'empresa davant la l'administració competent.
 • Gestiona tota la documentació relacionada amb el tractament dels residus industrials (fitxes d'acceptació, fulls de seguiment, declaració anual de residus, etc.).
 • Analitza l'impacte ecològic d'acord amb la normativa vigent.
 • Analitza el sistema productiu per introduir nous processos que minimitzin la generació de residus.
 • Gestiona l'obtenció de certificacions de qualitat tipus ISO14000 o EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), sistemes de millora de la gestió ambiental.
 • Assessora sobre aspectes ambientals dels proveïdors i dels productes idonis en cada cas.
 • Introdueix processos de recollida i de reutilització de materials.
 • Intervé a prop dels proveïdors per al seu compliment de la normativa de gestió ambiental.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE