Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'auditor/a ambiental és un professional que audita les empreses d'acord amb les normes vigents de gestió ambiental (ISO14000). En altres casos, aquest/a professional pot ajudar les empreses a aconseguir aquest certificat i a desenvolupar el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (Eco-Management and Audit Scheme - EMAS).

L'objectiu de les normes ISO14000 és promoure la gestió mediambiental en les empreses d'una manera similar a la gestió de la qualitat que han promocionat les normes ISO9000. Per la seva banda, l'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les empreses i organitzacions avaluar i millorar el seu comportament en l'ámbit ambiental i difondre la informació al públic i a altres parts interessades. Les empreses certificades amb l'ISO14001 poden adherir-se a l'EMAS si satisfan una sèrie de requisits addicionals (p. ex., compliment de la legislació ambiental, informació al públic, participació dels treballadors, millora continuada del comportament ambiental, etc.).

Tasques

 • Prepara el pla d'auditoria.
  Dissenya el pla d'auditoria i el discuteix amb el client perquè l'apliqui.
  Elabora la metodologia de treball, els procediments que s'empraran i el temps de realització de l'auditoria.
 • Analitza, juntament amb l'empresa auditada, el seguiment de les regulacions en matèria mediambiental.
  Avalua els sistemes de control de la qualitat per determinar el grau de correspondència amb les regulacions mediambientals pertinents.
  Examina els informes i la documentació interna relativa als processos de producció i de control mediambiental.
  Entrevista els treballadors i les treballadores i quadres directius implicats en els processos que s'auditen per tal de determinar com se segueix la normativa vigent en matèria mediambiental.
  Analitza dades i informes per detectar possibles deficiències en els processos de control, esforços duplicats, o incompliment dels estàndards de qualitat mediambiental.
 • Analitza els resultats i elabora un pla de millora.
  Redacta un informe tècnic amb la informació recollida i especifica el grau de conformitat dels processos de producció amb la normativa mediambiental.
  Informa els quadres directius de les no conformitats detectades durant el procés d'auditoria i de les possibles mesures correctives que caldria prendre.
  Identifica les oportunitats de millora i elabora un resum amb indicacions per establir un pla d'acció per a les àrees auditades.
  Discuteix el pla de millora amb el personal pertinent per tal de garantir que les mesures correctives es duguin a terme.
  Fa les revisions periòdiques una vegada l'empresa ha obtingut el certificat de qualitat.
 • En cas que l'auditor/a ambiental actuï com a assessor/a de les empreses que volen desenvolupar un sistema de gestió i auditoria ambiental:
  Duu a terme una anàlisi preliminar d'activitats, productes i serveis, per identificar els aspectes ambientals que són la base de l'establiment del sistema de gestió ambiental de l'organització client.
  Dissenya una política ambiental per a l'empresa client com a eina per a la comunicació pública de les prioritats i intencions en aquest àmbit; aquesta política ambiental ha de constar per escrit i ha de comptar amb el suport i l'aprovació del màxim nivell directiu.
  Elabora un sistema de gestió ambiental i les pautes per introduir-lo i fer-lo funcionar, així com els mecanismes de seguiment i mesura de les operacions i activitats que puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE