Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en prevenció i medi ambient; Especialista en sistemes de gestió integral; Tècnic/a en seguretat industrial i mediambiental.

Descripció

La progressiva implantació dels sistemes de gestió mediambiental i de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses industrials exigeix la presència d'un/a responsable específic. Aquesta figura, que és especialment important a la indústria química bàsica per la gran varietat de riscos associats i la grandària de les plantes, representa un paper clau en l'organització de les àrees de producció de l'empresa.

L'especialista en medi ambient i seguretat química es responsabilitza de la planificació i la coordinació de l'àrea de prevenció de riscos laborals i medi ambient, la identificació i l'aplicació de la normativa específica, la millora en els procediments de treball, el seguiment d'accions i implantacions en el procés productiu, la gestió de residus i el seguiment del sistema de gestió mediambiental. També s'encarrega de coordinar el comitè de seguretat i salut i de les gestions amb les diferents administracions. Els llocs de treball més freqüents són grans empreses químiques que posseeixin un departament específic de medi ambient, i/o en assessories, treballant d'assessor/a d'auditoria ambiental o de prevenció per petites o mitjanes empreses. Aquesta última opció es pot donar a través d'una contractació en una consultoria o bé establint-se com professional autònom/a.

Tasques

L'especialista en medi ambient i seguretat química es responsabilitza del desenvolupament, la gestió i l'aplicació dels programes de seguretat i medi ambient de l'empresa, exercint tasques com les que es descriuen a continuació:

 • Coordina i recolza les activitats ambientals de la planta, identificant i implementant la qualitat ambiental.
  Respecta les exigències de la norma ISO 14000 relacionades amb el medi ambient.
  Controla les emissions a la atmosfera, els residus sòlids i el tractament de les aigües residuals.
  Realitza estudis d'auditoria interna per augmentar l'eficàcia de les operacions a través de la prevenció i la reducció de la contaminació relacionada amb les activitats de la companyia.
  Assegura la posada en marxa dels procediments i el seguiment de la política de seguretat i higiene i medi ambient.
  Avalua els riscos derivats de l'exposició a agents contaminants i relacionats amb els locals, les instal·lacions i els serveis.
  Garanteix la conformitat dels equips i de les proteccions individuals respecte la normativa.
 • És responsable de la planificació estratègica del medi ambient i la seguretat.
  Du a terme investigacions sobre la disminució d'emissions en la producció i desenvolupa estratègies i plans d'inversió per avançar-s'hi al desenvolupament futur de la legislació.
  S'encarrega d'implantar un sistema integrat de gestió ambiental, en el que la qualitat i la seguretat siguin solidàries amb les millors tecnologies disponibles.
  Participa en la definició de nous equips industrials i del desenvolupament de nous productes des de la seva concepció per integrar la normativa de seguretat i higiene i medi ambient.
  Està informat de l'evolució tecnològica i reglamentària i de les previsions futures.
  Posa en marxa mesures correctores i desenvolupa plans i solucions de millora que afavoreixin la competitivitat de l'empresa.
 • Prepara informes sobre les condicions mediambientals i preventives a l'empresa.
  Proposa i defèn totes les millores, tant industrials com organitzacionals, a fi de reduir les incidències (contaminació, accidents de treball, incendis...) i la gravetat d'aquestes.
  Estableix criteris pel desenvolupament d'una gestió dels residus més sostenible.
  Realitza avaluacions de riscos i proporciona mesures per controlar-los i reduir-los.
 • Gestiona el pla de prevenció de riscos laborals i el coordina.
  Prepara el pla de formació, du a terme les accions de formació, audita les instal·lacions de les plantes, aconsella sobre els llocs de treball i analitza els processos.
  Vetlla pel compliment del programa de prevenció de riscos.
  Coordina les actuacions en casos d'emergència i primers auxilis.
 • Compleix i fa complir les normes de correcta fabricació, seguretat i ambientals del procés químic.
  Assegura la correcta execució de les inspeccions reglamentàries.
  Elabora i actualitza les eines i la documentació del sistema.
  Vigila la col·locació dels plans de prevenció i dels protocols a llocs estratègics i l'aplicació d'aquests.
  Participa en la sensibilització del personal de l'empresa per a que les mesures s'apliquin a tots els nivells.
  Forma i controla l'activitat dels treballadors a través de programes de monitoratge, bones pràctiques i altres activitats de prevenció de la contaminació.
  Coordina les actuacions en casos d'emergència i primers auxilis.
 • Representa a la companyia i elabora la política de comunicació i màrqueting adreçada al gran públic, als ens administratius locals i als representants de les organitzacions ecologistes.
 • Està en continua comunicació amb la Direcció General i la de Medi Ambient per a la coordinació de tot el procés.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE