Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en compra verda

Descripció

La progressiva introducció de criteris de sostenibilitat i la implementació de sistemes de gestió mediambiental a les empreses i institucions implica que aquests ens hagin de considerar la bondat mediambiental dels productes que adquireixen i dels serveis que contracten.

El judici i la valoració dels productes i els criteris de contractació de serveis precisen d'un/a expert/a amb els coneixements suficients per a la valoració i selecció. Aquest/a expert/a és responsable de l'aplicació de la política de compra i contractació de serveis d'una institució pública, empresa o associació.

Aquest/a responsable ha de ser coneixedor/a de les diferents metodologies aplicades a l'Anàlisi de cicle de vida (ACV), de les diferents etiquetes ecològiques i sistemes d'ecoetiquetat, com també dels sistemes de gestió mediambiental (ISO 14001:2004 i EMAS). Les etiquetes, que responen a estàndards definits per estaments reconeguts (com el sistema comunitari d'etiqueta ecològica de la UE o els sotmesos al control administratiu en els diferents països), permeten facilitar una informació exacta del producte o servei.

Tasques

  • Assessora les administracions públiques o les empreses amb relació a l'excel·lència ambiental de productes i serveis.
  • Identifica i valora els diferents sistemes d'ecoetiquetatge.
  • Elabora els plecs de condicions per a la contractació de serveis basats en criteris de sostenibilitat.
  • Elabora informes comparatius sobre la idoneïtat d'un producte ofert per diferents proveïdors i avalua i selecciona el producte més apte en funció de la política de compres establerta.
  • Realitza catàlegs de productes i serveis homologats dirigits a les dependències de l'empresa o institució amb criteris de sostenibilitat, a més d'altres criteris establerts (economia, acompliment de normes tècniques, etc.).
  • Elabora bases de dades de productes disponibles en el mercat a partir d'estudis d'avaluació del cicle de vida i de l'ecoetiquetat.
  • Elabora bases de dades d'empreses de serveis en funció de l'acompliment d'una norma de sistemes o per la seva adaptabilitat a les exigències de contractació amb criteris de sostenibilitat.
  • Participa en l'establiment d'un Sistema de gestió mediambiental dins l'empresa o institució on desenvolupa les activitats, si s'escau.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE