Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a en sistemes de gestió mediambiental a la indústria

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en DAOM

Descripció

Els sistemes de gestió mediambiental són sistemes voluntaris que permeten a les organitzacions avaluar i millorar el comportament ambiental que mostren i difondre'l. La progressiva implantació de Sistemes de gestió mediambiental (SIGMA) segons la norma UNE-EN-ISO 14001 i segons el Reglament Europeu 761/2001 (EMAS: Eco-management and Audit Scheme) per part de les empreses industrials i de serveis exigeix la presència d'un/a professional específic, atesa la complexitat organitzativa i tècnica d'aquests sistemes.

El/la tècnic/a de gestió medioambiental a la indústria juga un paper clau en l'organització i la coordinació de les diferents àrees de producció de l'empresa, paral·lelament a la implantació del SIGMA. Treballa en l'aplicació de la metodologia de diagnosi ambiental d'oportunitats de minimització (DAOM), que consisteix en l'avaluació d'una activitat industrial o un procés per determinar les possibles oportunitats de prevenció i reducció a l'origen de la contaminació, per tal d'aportar alternatives viables tant tècnicament com econòmica. Amb aquesta metodologia s'aconsegueix un bon coneixement de les característiques ambientals de l'empresa i dels seus corrents residuals (emissions atmosfèriques, aigües residuals i residus) per tal d'establir mesures preventives i correctores per promoure la reducció de residus, emissions, sorolls i efluents contaminants.

És una ocupació que desenvolupa la seva activitat per encàrrec en diferents empreses d'un sector industrial, ja sigui com a professional autònom/a o com a expert/a d'una consultoria, empresa d'enginyeria o d'una institució pública o privada.

Tasques

Les principals tasques que duu a terme un/a professional de sistemes de gestió mediambiental a la indústria són:
  • Realitza l'avaluació inicial del procés productiu, el descriu, identifica els focus generadors de contaminació, realitza els balanços de matèria, quantifica les pèrdues i interpreta i representa els resultats obtinguts.
  • Defineix les línies directrius bàsiques de la DAOM alineades amb la normativa mediambiental per als diferents vectors (aigua, aire, residus, etc.).
  • Dirigeix i assigna funcions a l'equip de treball encarregat de la DAOM. Coordina les funcions dels responsables de les àrees de producció, administració, qualitat, etc. per a la implantació i el manteniment del sistema.
  • Confecciona itineraris formatius del personal de l'empresa amb relació als SIGMA.
  • Està en contínua comunicació amb l'alta direcció de l'empresa, per a la coordinació de tot el procés i per acordar els objectius de la DAOM, en funció de les possibilitats tècniques i econòmiques, considerant les estratègies empresarials a curt, mig i llarg termini.
  • Calcula les inversions necessàries, el balanç cost-benefici i els períodes d'amortització de les inversions.
  • Analitza els impactes, avalua les oportunitats amb l'aportació d'elements nous per a la innovació del procés i elabora la documentació del sistema (política ambiental, manual, procediments, instruccions de treball, registres mediambientals, etc.).
  • Avalua conjuntament amb l'empresa l'informe final de la DAOM i realitza les auditories, revisant les no conformitats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE