Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Operari/ària que realitza tasques d'estassada o esbrossada de vegetació herbàcia i arbustiva amb mitjans manuals o mecànics. L'estassada o esbrossada consisteix en tallar i arrencar les mates i les herbes d'un indret.

L'estassada es pot fer a la vora d'un riu, en una zona boscosa, etc., i pot tenir diferents objectius: netejar el sotabosc per evitar els incendis forestals, afavorir l'estructura i la composició del bosc, potenciar unes espècies determinades amb finalitats productives o eradicar unes determinades espècies.

Cal que aquest operari/ària conegui bé les espècies que s'han d'eradicar i protegir, perquè l'estassada tingui els efectes desitjats. Una estassada mal feta podria comportar problemes, per exemple, de proliferació d'una espècie invasora.

Tasques

  • Reconeix les principals espècies vegetals conflictives o mereixedores d'una protecció especial, així com les situacions i condicions on cal actuar o abstenir-se de fer-ho (proximitat d'àrees habitades, ponts i col·lectors, presència de talussos o ambients geomorfològicament sensibles, etc.).
  • Té coneixements bàsics de gestió de masses forestals i de defensa del bosc i talussos viaris i fluvials.
  • Utilitza correctament la màquina desbrossadora manual i també la motoserra, i té cura del manteniment de les eines.
  • Interpreta i executa correctament les instruccions orals i escrites del responsable o encarregat.
  • Elabora pressupostos senzills i planifica el treball.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE