Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a en mostreig ambiental realitza un treball de camp relacionat amb la mesura dels paràmetres ambientals (aigua, aire, soroll, residus, etc.), aplicant metodologies especialitzades en el mostreig ambiental. Aquesta figura professional també s'encarrega del manteniment dels aparells de mesura, ja siguin equips automàtics que transmeten la informació de forma remota, o manualment, amb diferents instruments. Per últim, obté informació dels indicadors que deriven de la gestió pròpia de les administracions i entitats amb competències en medi ambient i realitza una valoració conjunta dels resultats.

Tasques

Les principals tasques que duu a terme un/a professional dedicat al mostreig ambiental són:
  • Pren mostres (d'aigua, de residus, etc.) per a la seva anàlisi posterior.
    Aplica la tècnica de mostreig i les condicions de mesura adequades a cada cas, segons els protocols establerts.
  • Realitza mesures de camp amb instruments específics (sonòmetre, equips per a la determinació dels paràmetres de l'aigua o de l'aire, etc.).
  • Realitza el manteniment i el calibratge dels aparells i instruments automàtics de control de la contaminació atmosfèrica i dels equips remots de transmissió de dades en temps real, per enregistrar les dades obtingudes en suports informàtics i magnètics.
  • Enregistra, tracta estadísticament i representa gràficament mitjançant programes informàtics les dades dels diferents paràmetres ambientals obtingudes amb els aparells de control o amb anàlisis manuals. En el cas del mostreig de sorolls i vibracions es representen en mapes sònics.
  • Interpreta les dades que obté i efectua una valoració dels riscos relacionats amb uns paràmetres determinats.
  • Recapta informació ambiental de les administracions i entitats amb competències en matèria mediambiental.
  • Avalua i realitza informes sobre els resultats obtinguts en relació a la normativa vigent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE