Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en control antidopatge

Descripció

L'analista antidopatge realitza anàlisis per a la determinació qualitativa i quantitativa del consum de substàncies no permeses en la pràctica esportiva. Intervé en tot el procés analític, des de la preparació de la mostra d'orina, l'anàlisi instrumental i l'avaluació de resultats.
Acostuma a treballar en laboratoris que només es dediquen a aquests tipus de control i segueixen normes estrictes i estandarditzades de qualitat.

Tasques

  • Prepara la mostra d'orina per a la seva anàlisi.
  • Prepara les mostres de control i les mostres de calibratge, que serviran com a referència per a l'avaluació dels resultats.
  • Prepara els reactius necessaris per a la determinació de les substàncies objecte d'anàlisi.
  • Porta a terme l'anàlisi instrumental de la mostra d'orina, mitjançant tècniques immunològiques i cromatogràfiques automatitzades.
  • S'ocupa del manteniment i calibratge dels equips de diagnòstic que utilitza (principalment cromatografia de gasos i cromatografia líquida acoblades a espectrometria de masses).
  • Treballa seguint les normes de qualitat, com la ISO 17025 i les Bones Pràctiques de Laboratori.
  • Treballa amb sistemes informatitzats de gestió de mostres.
  • També es pot ocupar, amb la supervisió corresponent, de desenvolupar nous procediments analítics, així com d'actualitzar procediments existents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE