Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la documentalista sanitari s'encarrega de gestionar la informació en un centre sanitari i posar aquesta informació a disposició d'altres professionals (normalment clínics) de les institucions sanitàries. A més, ofereix els seus serveis a altres agents interessats com: pacients, familiars, agències acreditadores, altres centres hospitalaris, altres professionals externs, jutjats, etc.

La digitalització de la documentació sanitària derivada de la transformació tecnològica, ha representat que aquest/a professional treballi amb programari sanitari específic per la gestió d'informació i dades (clíniques i no clíniques).

Tasques

  • Gestiona la informació assistencial dels/de les pacients, concretament la història clínica electrònica. (HCE).
  • Recull i registra les dades de les persones ateses al sistema informàtic.
  • Actualitza la informació al sistema i s'encarrega del seu manteniment.
  • Estableix mecanismes que vetllin per la confidencialitat de la informació i n'assegurin la disponibilitat.
  • Aplica sistemes de recuperació d'informació clínica per extreure dades de cara a la seva explotació i validació, per exemple per a usos assistencials, per a recerca, per a docents, etc.
  • Autoritza i concedeix permisos dins del sistema perquè es pugui tenir accés a una història clínica.
  • Gestiona la informació clínica amb tercers: pacients, agències acreditadores, altres centres hospitalaris, etc.
  • Detecta errors i corregeix duplicitats en les dades del sistema: manques d'informació, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE