Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en protecció de la salut d'espais i llocs col·lectius

Descripció

L'objectiu principal d'aquest/a tècnic/a és verificar les condicions d'ús o habitabilitat d'un espai. L'espai pot ser públic o privat, i el tècnic treballa en un espai concret com pot ser un barri, un edifici o una empresa. Al mateix temps, pot dur a terme tasques d'assessorament externes sobre altres espais. És una ocupació que requereix confidencialitat, perquè tracta amb informació delicada referent a la salut de les persones que es troben en l'espai.

Tasques

 • Du a terme tasques de prevenció a l'espai.
  Tot espai té associades unes condicions d'ús o habitabilitat que asseguren la protecció de la salut. El/La tècnic/a en protecció de la salut d'espais identifica quines són les característiques de l'espai i les condicions de salut que cal tenir. Per exemple, ha de tenir en compte:
  Les condicions de l'espai en funció de les persones que l'utilitzen (si són persones grans, adultes, o infants). Hi ha determinats perfils d'usuaris que necessiten unes condicions d'ús o habitabilitat de l'espai més específiques, com poden ser les guarderies.
  Les condicions de les piscines dins l'espai. Fa complir la normativa específica de piscines.
  Les condicions de les instal·lacions en matèria de salut pública, com per exemple verificar l'aplicació de la normativa sobre les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
  Les condicions sanitàries dels espais per a gossos (pipi can).
  Les condicions d'habitabilitat de l'espai; això inclou els edificis i locals dins la seva àrea de treball.
  Les condicions higièniques que té l'espai, per exemple, poden determinar que cal desinfectar, desinsectar o desratitzar l'espai per la presència d'insectes, rates o altres plagues.
 • Realitza tasques d'inspecció.
  Inspecciona l'espai per tal de verificar que compleix les condicions adequades per a la protecció de la salut de la gent que hi viu o en fa ús.
  Fa informes davant situacions concretes, per tal d'analitzar un problema de salut concret sorgit dins l'espai de treball.
 • Participa en el disseny de l'espai.
  Quan es dissenya l'espai ja es pot intervenir per tal d'establir mesures preventives que garanteixin la protecció de la salut de les persones.
 • Ha de tenir en compte la normativa sanitària que afecta a l'espai objecte d'inspecció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE