Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en teleassistència domiciliària

Descripció

El teleassistent domiciliari realitza tasques de gestió i control remot dels sistemes de teleassistència, segons la programació de serveis contractats per les persones abonades a aquests serveis. Dintre d' aquests serveis d'atenció domiciliària immediata i permanent, el teleassistent actua resolent qualsevol situació d'emergència mèdica, de seguretat, o domèstica, i proporciona companyia i seguretat a les persones que l'utilitzen.

La teleassistència es dóna a través d'un equip domiciliari, que consta d'una terminal telefònica i d'un avisador portàtil, mitjançant el qual l'usuari pot activar trucades d'emergència, sense necessitat de dirigir-se a un telèfon, o de marcar cap número.

Tasques

 • Atén el control de trucades d'emergència, a través de la centraleta de teleassistència, per a un nombre determinat d'abonats.
  Atén les trucades o els dispositius d'avís i alarma des del centre de recepció, o central d'atenció.
  Determina les possibilitats de solució de l'emergència comunicada per part de l'usuari.
  Segons el tipus d'emergència, dóna instruccions clares i precises sobre com s'ha d'actuar, per tal d'orientar correctament sobre les mesures que s'han de prendre per aturar-la.
  Mobilitza tots els recursos sociosanitaris (ambulàncies, policia, bombers, etc.) necessaris per resoldre efectivament l'emergència.
  Contacta amb els familiars de la persona atesa per tal de comunicar-los l'emergència.
  Comprova que els recursos sociosanitaris hagin resolt efectivament l'emergència.
 • Contacta telefònicament amb els abonats dels sistemes de teleassistència, per tal de fer un seguiment de les tasques assignades al control teledirigit, i preveure possibles incidències.
  Fa trucades de control per tal d'assegurar l'estat físic i psicològic de l'abonat, i per comprovar que té totes les necessitats cobertes.
  Realitza un control remot de l'agenda dels abonats recordant-los les tasques que han de dur a terme (presa de medicaments, provisió d'aliments, aplicació de cures, etc.).
  Contacta amb els familiars dels abonats, en cas de detectar problemes en les condicions físiques, psíquiques o domèstiques dels abonats.
  Comprova, en cas de produir-se incidències, que s'han dut a terme totes les mesures pertinents per resoldre-les.
 • Dóna suport emocional i afectiu als abonats dels sistemes de teleassistència, que accionen el servei per motius d'alteracions de l'estat d'ànim i altres trastorns d'ordre psicològic.
  Atén trucades d'abonats que travessen alteracions de l'estat d'ànim (depressió, angoixa, pànic, soledat, fòbies diverses, etc).
  Identifica la simptomatologia de l'abonat formulant les preguntes adients, i identifica el tipus de problemàtica que pateix.
  Dóna suport afectiu i emocional, tranquil·litza la persona atesa i delimita un conjunt de tasques a fer per superar la crisi.
  Determina els nivells de gravetat en la problemàtica i, en cas necessari, mobilitza els recursos sociosanitaris disponibles en funció del cas.
  En cas de reincidència, contacta amb els familiars o els responsables dels abonats per tal de comunicar-los la problemàtica detectada.
 • Té cura de la instal·lació, el manteniment bàsic i el control dels aparells de teleassistència, així com de la centraleta adscrita al seu centre de treball.
  Instal·la els aparells que constitueixen els equips de teleassistència al domicili dels abonats.
  Dóna instruccions precises sobre l'ús i l'activació dels aparells de teleassistència, segons la funcionalitat de cada aparell i el tipus de serveis contractats.
  Realitza les tasques de manteniment bàsic dels aparells i instruments de teleassistència adscrits al seu centre de treball.
  Detecta possibles avaries, tant dels aparells dels abonats com d'aquells que controla des del seu centre de treball.
  En cas que les avaries necessitin una reparació tècnica més complexa, contacta amb els serveis tècnics pertinents per tal que pugui ser subsanada.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE