Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en teleassistència domiciliària

Descripció

La teleassistència és un servei d'ajut a domicili, que permet controlar l'estat de salut de la persona usuària o avisar immediatament davant qualsevol urgència o incident que aquesta pugui tenir, durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Aquest servei s'articula a través d'un equip domiciliari format per una terminal telefònica i d'un avisador portàtil mitjançant el qual la persona usuària pot activar trucades d'emergència, sense necessitat de dirigir-se a un telèfon, o de marcar cap número.

El/la teleassistent/a domiciliari/ària s'encarrega de la gestió i del control remot dels sistemes d'ajut a domicili de teleassistència, segons la programació de serveis contractats per les persones. Dintre d'aquests serveis d'atenció domiciliària immediata i permanent, aquest/a professional actua controlant l'estat de salut, resolent qualsevol situació d'emergència mèdica, de seguretat, o domèstica, i proporcionant companyia i seguretat a les persones que l'utilitzen.

A més, els dispositius de teleassistència engloben sistemes que contenen l'historial de dades de la persona, terminals domiciliaris que faciliten la comunicació amb el centre de salut, terminals mòbils amb sistemes GPS, alarmes, detectors de caigudes, polsadors, detectors de temperatura, o instruments de control que mesuren les constants i que transmeten les dades a la central d'atenció sanitària per a pacients crònics.

Tasques

 • Atenció a les persones usuàries:
  Atén el control de trucades d'emergència, a través de la centraleta de teleassistència, per a un nombre determinat d'abonats/des.
  Atén les trucades o els dispositius d'avís i alarma des del centre de recepció, o central d'atenció.
  Dóna suport afectiu i emocional, tranquil·litza la persona atesa i delimita un conjunt de tasques a fer per superar la crisi.
  Contacta telefònicament amb la persona abonada, per fer seguiment de les tasques assignades al control teledirigit, i preveure possibles incidències.
  Efectua trucades de control per tal d'assegurar l'estat físic i psicològic de les persones usuàries i comprovar que tenen totes les necessitats cobertes.
  Realitza un control remot de l'agenda dels/les abonats/des recordant-los les tasques que han de dur a terme (presa de medicaments, provisió d'aliments, aplicació de cures, etc.).
  Atén trucades de persones usuàries que travessen alteracions de l'estat d'ànim i psicològiques (depressió, angoixa, pànic, soledat, fòbies diverses, etc) i els hi ofereix suport.
 • Presa de decisions:
  Identifica la simptomatologia de l'abonat/da formulant les preguntes adients, i identifica el tipus de problemàtica que pateix.
  Determina les possibilitats de solució de l'emergència comunicada, els nivell de gravetat i, en cas necessari, mobilitza els recursos sociosanitaris convenients.
  Segons el tipus d'emergència, dóna instruccions clares i precises sobre com s'ha d'actuar, per tal d'orientar correctament sobre les mesures que s'han de prendre per aturar-la.
  En cas de produir-se incidències, comprova que s'han dut a terme totes les mesures pertinents per resoldre-les.
 • Coordinació amb altres professionals sanitaris i familiars:
  Mobilitza tots els recursos sociosanitaris (ambulàncies, policia, bombers, etc.) necessaris per resoldre l'emergència i comprova la seva resolució.
  Contacta amb els familiars de la persona abonada per tal de comunicar-los emergències, així com per informar sobre alteracions detectades en les seves condicions físiques, psicològiques o domèstiques.
 • Supervisió d'equips electrònics:
  Supervisa o instal·la l'equip de teleassistència a casa l'abonat/da per assegurar-ne el correcte funcionament.
  Resol incidències i de funcionament dels aparells de teleassistència, dóna instruccions precises sobre l'ús i l'activació, segons la funcionalitat de cada aparell i el tipus de serveis contractats.
  Realitza les tasques de manteniment bàsic dels aparells i instruments de teleassistència adscrits al seu centre de treball.
  Detecta possibles avaries tècniques, tant dels aparells instal·lats al domicili com d'aquells del seu centre de treball. En cas que les avaries necessitin una reparació més complexa, contacta amb els serveis tècnics pertinents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE