Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

De forma generalitzada, en biologia i química s'utilitza el terme de tècniques in silico per a referir-se a simulacions, modelitzacions, experiments o anàlisi que es realitzen per ordinador mitjançant algoritmes de simulació i predicció computacional, sovint com a sinònim de in machina i/o de virtual.

Dins de l'àrea de la recerca biomèdica, les tecnologies in silico permeten accelerar el descobriment de nous fàrmacs i reduir les despeses que comporten el treball experimental químic, mitjançant la química computacional, i biològic, mitjançant la creació de programes de prediccions amb l'ajut de la bioinformàtica i la bioestadística.

El/la tècnic/a d'assajos simulats per ordinador és responsable de dur a terme programacions senzilles i assajos experimentals que consisteixen en el llançament de potencials molècules contra models simulats en ordinador, tant de reaccions o interaccions químiques com biològiques.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional son:
  • Prepara les simulacions i l'adequació dels programes de modelització a l'experiment a dur a terme.
  • Realitza les simulacions i n'extrau llistats de resultats que permetran deduir conclusions sobre la viabilitat o la necessitat de millores.
  • Redacta informes sobre els resultats, sota la supervisió de l'investigador/a principal.
  • Es manté informat/da sobre l'aparició de noves tecnologies.
  • Suggereix millores per als protocols d'assajos estàndards.
  • Col·labora amb altres assistents de laboratori, amb bioinformàtics/ques i amb bioestadístics/ques.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE