Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Assessor/a mèdic/a; medical liaison.

Descripció

Per a les empreses farmacèutiques és absolutament essencial que hi hagi una completa integració, alineació i complementarietat entre l'estratègia científica (àmbits i línies de recerca en les que es focalitza la companyia) i l'estratègia de màrqueting per a assolir amb èxit la comercialització dels seus productes al mercat.

El/la medical advisor és el/la professional que fa d'enllaç entre el mercat i l'àmbit de la recerca. Treballa sota la dependència del/de la director/a mèdic/a i col·labora estretament amb el departament de màrqueting i vendes, dissenyant continguts científics dels productes assignats i donant suport al/a la responsable de producte. Així mateix, col·labora en assajos clínics internacionals i locals. Les seves funcions estan relacionades amb aspectes medicocientífics en el desenvolupament clínic de nous fàrmacs. Dóna suport i supervisió tecnicomèdica en totes les àrees implicades en el desenvolupament d'un medicament, des de les fases clíniques avançades fins a la comercialització i postmàrqueting, intentant donar un valor afegit tant intern (àrees clínica, comercial i de màrqueting) com extern (assessorament a prescriptors, pacients i líders d'opinió).

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Dóna formació i assistència en conceptes mèdics als departaments comercial i de màrqueting.
 • Revisa la idoneïtat del contingut científic i de les fitxes tècniques de productes.
 • Manté la documentació actualitzada.
 • Proporciona suport científic al llançament de nous productes.
 • Proporciona atenció contínua als clients facilitant informació científica del/s producte/s.
 • Es responsabilitza d¿assessorar i formar als/a les metges prescriptors/res.
 • Estableix i manté relacions professionals amb líders d¿opinió (Key Opinion Leaders) a nivell nacional i internacional.
 • Organitza i assisteix a congressos i reunions científiques. S¿encarrega d¿establir nous contactes i clients.
 • Acompanya als/a les visitadors/es mèdics/ques a reunions amb els/les metges, per resoldre dubtes tècnics sobre els productes.
 • Participa en la creació i seguiment de programes de desenvolupament clínic.
 • Revisa assajos clínics i elabora els informes corresponents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE