Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de projectes de recerca europeus; project manager de projectes europeus

Descripció

La Unió Europea cada vegada destina més pressupost a programes d'ajuda a l'R+D (recerca i desenvolupament). La gestió de projectes (project management), tot i ser una disciplina relativament nova, s'està convertint en una peça essencial en institucions públiques i privades per tal d'afrontar amb garanties l'execució exitosa i satisfactòria dels projectes (consecució dels resultats a temps, dins del pressupost i amb la qualitat esperada), amb especial atenció a l'especificitat dels projectes europeus d'R+D i les seves especificitats particulars.

El/la gestor/a de projectes europeus té com a missió liderar i coordinar els projectes emmarcats en la Comissió Europea dins l'àmbit de la recerca. Es responsabilitza de participar en l'elaboració de la memòria de sol·licitud i d'assegurar la consecució del pla de treball, dins dels paràmetres de qualitat, pressupostaris i de temps, especificats en la memòria científica del projecte.

Tasques

El/la gestor/a de projectes europeus participa en totes les fases de desenvolupament d'un nou projecte. Les seves tasques varien d'acord amb cada projecte, però es podrien agrupar en les següents:
  • Es responsabilitza de la correcta execució del projecte, des de la fase inicial, participant en l'elaboració de la memòria de sol·licitud, fins a la redacció de la memòria final.
  • Realitza el seguiment del pla de treball.
  • S'ocupa de la gestió econòmica i financera dels projectes assignats.
  • S'encarrega de la gestió administrativa dels projectes.
  • Gestiona els riscos del projecte.
  • Gestiona els consorcis internacionals que duen a terme el projecte.
  • Gestiona la correcta comunicació interna del projecte.
  • Cerca convocatòries de projectes europeus de recolzament a la R+D+i, busca socis i tramita ajudes.
  • S'encarrega de la representació institucional vers els organismes i comissions competents.
  • Organitza reunions internes i externes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE