Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Infermer/a de gestió directiva

Descripció

El/La gestor/a de serveis d'infermeria és un/a infermer/a amb experiència assistencial i formació gestora. La seva tasca principal és planificar, organitzar, dirigir i avaluar l'atenció d'infermeria de l'àmbit del qual és responsable, la gestió de la continuïtat de les cures i la gestió de la integració assistencial en l'àmbit territorial; així com la gestió de la cartera de serveis infermers que li estigui assignada.

Per tant, ha d'utilitzar de forma adient tant els coneixements com les tècniques necessàries per augmentar el nivell i la qualitat assistencial, mitjançant la formació del personal, la millora dels sistemes de treball i l'optimització dels recursos humans i materials. Haurà d'establir un model de direcció basat en els principis de corresponsabilitat, tant en la gestió de les seves funcions directives com en l'assoliment de resultats. En cas d'exercir la funció directiva, es requereix una sòlida capacitat de lideratge i d'influència, per tal d'afavorir la seva implicació als aspectes fonamentals dels serveis de salut.

Pot treballar en diferents àmbits (unitats d'hospitalització, centres d'atenció primària, clíniques o centres sociosanitaris, entre d'altres) i amb diferents nivells de responsabilitat, segons el càrrec i l'àrea assignada a la seva gestió (gerència, direcció general, direcció d'EAP, direcció de SAP, cap d'àrea, supervisió, etc.).

Tasques

 • Gestiona les cures dels serveis d'infermeria amb l'objectiu de proporcionar unes cures eficients i de qualitat als usuaris d'aquests serveis.
 • Planifica, coordina i avalua els recursos professionals i el seu entorn, així com les col·laboracions interprofessionals en àmbits diversos, i organitza els serveis i l'atenció d'infermeria per donar resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries.
 • Analitza el perfil i les necessitats de les persones usuàries del servei per a una adequada distribució de les càrregues de treball entre el seu personal.
 • Distribueix el personal de cada unitat o centre en funció de les necessitats de cada servei.
 • Gestiona i distribueix els recursos materials de manera eficaç i eficient per facilitar la prestació de cures d'infermeria.
 • Organitza i promou sessions d'infermeria per a l'intercanvi d'experiències i coneixements del personal d'infermeria adscrit al seu càrrec.
 • Promou i facilita la comunicació entre els diferents serveis i nivells de l'organització.
 • Promou les actituds ètiques entre el personal i potencia el debat ètic envers els dilemes ètics que es plantegen en la pràctica quotidiana.
 • Promou el desenvolupament professional del personal que es troba al seu càrrec a través de la participació en cursos de formació continuada.
 • Garanteix la qualitat de les cures d'infermeria que proporcionen l'equip d'infermeria mitjançant la seva anàlisi i avaluació.
 • Innova, avalua i incorpora els beneficis de les noves tecnologies vinculades a la pràctica clínica, a la gestió, a la informació i a la comunicació.
 • Identifica i desenvolupa noves oportunitats per a la professió d'infermeria.
 • Incorpora, de forma proactiva, la formació i l'educació del col·lectiu infermer en la gestió del canvi, i transfereix el coneixement als nous grups de professionals.
 • Avalua els nivells de satisfacció de les persones usuàries i del seu personal.
 • Desenvolupa i potencia el treball en equip
 • Estimula i potencia la participació del personal del seu departament en projectes de recerca.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE