Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a de projecte en biotecnologia

Descripció

La gestió d'un projecte implica la seva planificació tàctica i operativa, execució i control, des de la idea inicial fins a la seva conclusió, revisió de consecució d'objectius i gestió de desviacions sofertes. El propòsit és assolir l'objectiu acordat amb la direcció, i que els resultats obtinguts corresponguin amb el nivell de qualitat, terminis i costos associats previstos inicialment.

El/la project manager és un/a professional de la gestió de projectes. La seva responsabilitat és la planificació, gestió i execució del projecte que li sigui assignat. Podrà desenvolupar projectes interns en el si de la seva organització o bé projectes amb agents externs a l'organització, sempre amb l'objectiu de generar un valor, un producte, un servei o una tecnologia determinada.

El/la project manager haurà de tenir un clar perfil tecnicocientífic, competències en gestió de projectes i capacitat de comunicació i de lideratge d'equips humans.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • És el/la màxim/a responsable de la viabilitat tècnica, econòmica i de la qualitat del projecte.
  • Planifica, busca i acorda amb la direcció els recursos necessaris per a dur a terme el projecte.
  • Coordina i supervisa els projectes de recerca i desenvolupament dels quals està al càrrec, siguin totalment interns de l'empresa o entitat o en col·laboració amb altres empreses/entitats externes. En aquest últim cas, es coordina amb el/la project manager assignat/da per l'altre empresa o entitat.
  • Identifica les fortaleses i mancances del projecte, en detecta desviacions, fa anàlisi de risc i en proposa acciones correctives.
  • Coordina i supervisa els equips de treball assignats al projecte, siguin interns, externs o subcontractats.
  • Actua d'enllaç amb agents externs com institucions, clients i/o proveïdors.
  • Identifica i gestiona les fonts de finançament públiques i/o privades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE